Kun haluat oikaista tietojasi

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Henkilötietojesi virheettömyys on osa oikeusturvaasi. Sinulla on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella.

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa.

Yritystä, viranomaista tai yhteisöä, joka kerää henkilötietojasi, kutsutaan rekisterinpitäjäksi.

Jos huomaat, että jossakin on sinusta epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, voit pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ne. Oikaiseminen tarkoittaa, että

  • virheellisiä tietoja voi korjata
  • puutteellisia tietoja voi täydentää.

Tietojen oikaiseminen on maksutonta. Jos oikaisupyyntö on perusteeton tai kohtuuton, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Jos rekisterinpitäjä oikaisee tietojasi, sen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu. Voit pyytää rekisterinpitäjää kertomaan sinulle, kenelle tietojasi on luovutettu.

Toimi näin

Esitä oikaisupyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa siitä, mikä on oikea kanava, saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Kerro pyynnössä

  • oikaistava tieto sanatarkasti
  • ehdottamasi muutos sanatarkasti
  • perustelut ehdottamillesi muutoksille
  • nimesi
  • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy oikaisemasta tietojasi. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tietosuojaoikeuksiesi loukkaamisesta.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy oikaisemasta tietojasi, sen täytyy kertoa sinulle kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot