Tietojen poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen, kun rekisterinpitäjänä on toimivaltainen viranomainen

Toimivaltaisen viranomaisen tulee tietyissä tilanteissa oma-aloitteisesti poistaa sinua koskevat tiedot.

Henkilötiedot täytyy poistaa, jos

  • käsittely ei ole tarpeen toimivaltaisen viranomaisen lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi
  • tietoja käsitellään vastoin niiden käyttötarkoitusta
  • käsiteltävät tiedot eivät ole asianmukaisia eikä tarpeellisia niiden käsittelytarkoituksen kannalta
  • käsiteltävät tiedot eivät ole täsmällisiä ja käsittelyn tarkoitus huomioiden päivitettyjä
  • erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään vastoin niiden käsittelyedellytyksiä

Eräissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyä on rajoitettava niiden poistamisen sijasta. Sinulla on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista, jos kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden eikä tietojen paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa tai jos henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten.

Erityisesti henkilötietojen käsittelyä on rajoitettava niiden poistamisen sijasta, jos erityistapauksessa on perusteltua syytä uskoa, että tietojen poistaminen haittaisi sinun oikeutettuja etujasi. Tällaisessa tapauksessa rajoitettuja tietoja saa käsitellä ainoastaan siinä tarkoituksessa, joka esti niiden poistamisen.