Toimivaltaisen viranomaisen käsittelemien tietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi, erityisesti, jos ne koskevat tosiasioita. Tietojen oikaisemista koskeva oikeus ei kuitenkaan ulotu esimerkiksi todistajanlausunnon sisältöön.

Henkilötietojesi virheettömyys on osa oikeusturvaasi. Sinulla on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella.