Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita

Ohjeet 2/2018 tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan mukaisia poikkeuksia koskevista suuntaviivoista

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Läpinäkyvyys

Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat

Suostumus

Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat

Tietoturvaloukkaukset

Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi