Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet ja suositukset löytyvät englanniksi tietosuojaneuvoston verkkosivuilta.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita

Käynnissä olevat julkiset kuulemiset tietosuojaneuvoston verkkosivuilla

Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers (julkisessa kuulemisessa 1.10.2021 asti)

Suomeksi käännetyt, hyväksytyt ohjeet

Suositukset 1/2021 rikosasioiden tietosuojadirektiivin mukaisista tietosuojan riittävyyden viitearvoista (pdf)

Ohjeet 2/2020 asetuksen (EU)2016/679 46 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 46 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisesta henkilötietojen siirtämisessä ETA-alueen ja sen ulkopuolisten viranomaisten ja julkisten elinten välillä (pdf)

Suositukset 2/2020 tiedustelua koskevista eurooppalaisista olennaisista takeista (pdf)

Ohjeet 4/2019 25 artiklan mukaisesta sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta (pdf)

Ohjeet 3/2019 henkilötietojen käsittelystä videolaitteilla (pdf)

Ohjeet 2/2019 yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille tarjottavien verkkopalvelujen yhteydessä (pdf)

Ohjeet 2/2018 henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista poikkeuksista (pdf)

Vain englanniksi julkaistut, hyväksytyt ohjeet

Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Assistants (pdf)

Recommendations 02/2021 on the legal basis for the storage of credit card data for the sole purpose of facilitating further online transactions (pdf)

Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data (pdf)

Guidelines 09/2020 on relevant and reasoned objection under Regulation 2016/679 (pdf)

Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users (pdf)

Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR (pdf)

Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR (pdf)

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 (pdf)

Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak (pdf)

Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak (pdf)

Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications (pdf)

Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (pdf)

Recommendation 01/2019 on the draft list of the European Data Protection Supervisor regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (pdf)

Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies (pdf)

Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679)

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) (pdf)

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 (pdf)

Julkisen kuulemisen läpikäyneet ohjeet, joita ei vielä ole hyväksytty (englanniksi)

Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR (pdf)

Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification (pdf)

Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR (pdf)

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi (pdf)

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf)

Läpinäkyvyys

Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat (pdf)

Suostumus

Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat (pdf)

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (pdf)

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat (pdf)

Tietoturvaloukkaukset

Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta (pdf)

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (pdf)

Hallinnolliset sakot

Hallinnollisten sakkojen soveltamista ja määräämistä koskevat suuntaviivat (pdf)