Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita

Suomeksi käännetyt, hyväksytyt ohjeet

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista (pdf)

Ohjeet 2/2018 henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista poikkeuksista (pdf)

Vain englanniksi julkaistut, hyväksytyt ohjeet

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 (pdf)

Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak (pdf)

Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak (pdf)

Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (pdf)

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices (pdf)

Guidelines 2/2019 on the processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects (Art. 6 1 b) (pdf)

Recommendation 01/2019 on the draft list of the European Data Protection Supervisor regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (pdf)

Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies (pdf)

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 (pdf)

Käynnissä olevat julkiset kuulemiset

Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users (avoinna julkisessa kuulemisessa 19.10. saakka)

Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR (avoinna julkisessa kuulemisessa 19.10. saakka)

Julkisen kuulemisen läpikäyneet ohjeet, joita ei vielä ole hyväksytty

Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR - version for public consultation

Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies (pdf)

Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications (pdf)

Guidelines 4/2019 on Data Protection by Design and by Default (pdf)

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) (pdf)

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi (pdf)

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf)

Läpinäkyvyys

Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat (pdf)

Suostumus

Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat (pdf)

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (pdf)

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat (pdf)

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat (pdf)

Tietoturvaloukkaukset

Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta (pdf)

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (pdf)

Hallinnolliset sakot

Hallinnollisten sakkojen soveltamista ja määräämistä koskevat suuntaviivat (pdf)