Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa.

Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita

Suomeksi käännetyt, hyväksytyt ohjeet

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista

Ohjeet 2/2018 henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista poikkeuksista

Vain englanniksi julkaistut, hyväksytyt ohjeet

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices

Guidelines 2/2019 on the processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects (Art. 6 1 b)

Recommendation 01/2019 on the draft list of the European Data Protection Supervisor regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment

Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43

Käynnissä olevat julkiset kuulemiset

Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications

Ohjetta voi kommentoida Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla. Julkinen kuuleminen on käynnissä 20.3.2020 asti.

Julkisen kuulemisen läpikäyneet ohjeet, joita ei vielä ole hyväksytty

Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR

Guidelines 4/2019 on Data Protection by Design and by Default

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3)

WP29-työryhmän ohjeita ja suosituksia

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Läpinäkyvyys

Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat

Suostumus

Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Usein kysytyt kysymykset: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat

Tietoturvaloukkaukset

Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta

Vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Hallinnolliset sakot

Hallinnollisten sakkojen soveltamista ja määräämistä koskevat suuntaviivat