Hyppää sisältöön

TIetosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojaoikeuksiasi

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 55 asiantuntijaa.

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus on toiminut tehtävässään 1.11.2020 alkaen. Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa aloitti tehtävässään 22.3.2021 ja apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala 1.9.2022.

Tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutetut ovat tehtävässään itsenäisiä ja riippumattomia. Valtioneuvosto nimittää heidät viiden vuoden toimikaudeksi.

Seuraamuskollegio

Tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutetut muodostavat seuraamuskollegion, jonka tehtävänä on tietosuoja-asetuksen mukaisten hallinnollisten seuraamusmaksujen määrääminen. Kollegion puheenjohtajana toimii tietosuojavaltuutettu.

Lue lisää hallinnollisista seuraamusmaksuista ja muista korjaavista toimivaltuuksista

Asiantuntijalautakunta

Tietosuojavaltuutetun toimistoon sijoitetun asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä tietosuojavaltuutetun pyynnöstä. Asiantuntijalautakunnan toimikausi on 1.5.2024–30.4.2027.

Asiantuntijalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ovat tietosuojavaltuutetun toimiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi lautakunta voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

Puheenjohtaja: apulaisprofessori Riikka Koulu
Puheenjohtajan varajäsen: dosentti, asianajaja Tobias Bräutigam
Varapuheenjohtaja: lainsäädäntöjohtaja Sami Kivivasara
Varapuheenjohtajan varajäsen: johtava asiantuntija Taito von Konow
Jäsen: ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl
Henkilökohtainen varajäsen: datatalouden asiantuntija Antti Poikola
Jäsen: pääsihteeri, johtava asiantuntija Kimmo Rousku
Henkilökohtainen varajäsen: tiedonhallintapäällikkö Päivi Pösö
Jäsen: johtaja Tommi Toivola
Henkilökohtainen varajäsen: asianajaja, osakas Eija Warma-Lehtinen

Valtioneuvosto asettaa lautakunnan kolmen vuoden toimikaudeksi.

Lisätietoa asiantuntijalautakunnan nimityksestä

Sivun alkuun