Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojaoikeuksiasi

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 40 asiantuntijaa.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on toiminut tehtävässään vuodesta 1997. Apulaistietosuojavaltuutetut Jari Råman ja Anu Talus nimitettiin tehtäviinsä 1.5.2019.

Tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutetut ovat tehtävässään itsenäisiä ja riippumattomia. Valtioneuvosto nimittää heidät viiden vuoden toimikaudeksi.

Seuraamuskollegio

Tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutetut muodostavat seuraamuskollegion, jonka tehtävänä on tietosuoja-asetuksen mukaisten hallinnollisten seuraamusmaksujen määrääminen. Kollegion puheenjohtajana toimii tietosuojavaltuutettu.

Lue lisää hallinnollisista seuraamusmaksuista ja muista korjaavista toimivaltuuksista.

Asiantuntijalautakunta

Tietosuojavaltuutetun toimistoon sijoitetun asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä tietosuojavaltuutetun pyynnöstä. Asiantuntijalautakunta nimetään vuoden 2020 aikana.

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ovat tietosuojavaltuutetun toimiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi lautakunta voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

Valtioneuvosto asettaa lautakunnan kolmen vuoden toimikaudeksi.