Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojaoikeuksiasi

Tietosuojavaltuutettu on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 40 tietosuoja-asiantuntijaa.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on toiminut tehtävässään vuodesta 1997. Apulaistietosuojavaltuutetut Jari Råman ja Anu Talus nimitettiin tehtäviinsä 1.5.2019.

Tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutetut ovat tehtävässään itsenäisiä ja riippumattomia. Valtioneuvosto nimittää heidät viiden vuoden toimikaudeksi.

Tietosuojavaltuutetun tehtävät

 • valvoa tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien noudattamista
 • edistää tietoisuutta henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista, velvollisuuksista ja oikeuksista
 • tehdä selvityksiä ja tarkastuksia
 • määrätä hallinnollisia seuraamuksia tietosuoja-asetuksen rikkomisesta
 • antaa lausuntoja lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuksista, jotka koskevat henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista henkilötietojen käsittelyssä
 • antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevista rikoksista
 • valvoa luottotietojen ja yritysluottotietojen käsittelyä
 • käsitellä pyyntöjä rekisteröidyn oikeuksia koskevien määräyksien antamiseksi ja ilmoituksia muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä epäkohdista
 • vastaanottaa ilmoituksia tietosuojavastaavista
 • vastaanottaa ilmoituksia henkilötietojen tietoturvaloukkauksista
 • laatia luettelo siitä, milloin vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
 • arvioida ennakkokuulemisia korkean riskin tietojenkäsittelystä
 • hyväksyä käytännesääntöjä ja vakiosopimuslausekkeita
 • kannustaa ottamaan käyttöön sertifiointeja, akkreditoida sertifiointielin ja peruuttaa myönnettyjä sertifikaatteja
 • tehdä yhteistyötä muiden EU:n tietosuojaviranomaisten kanssa yhden luukun periaatteen puitteissa sekä viedä asioita tarvittaessa Euroopan tietosuojaneuvoston arvioitavaksi.

Lisäksi tietosuojavaltuutettu edustaa Suomea Euroopan tietosuojaneuvostossa.