Kun henkilötietojasi käsitellään Schengen-tietojärjestelmässä tai viisumitietojärjestelmässä

Schengen-tietojärjestelmä (SIS) ja EU-maiden yhteinen viisumitietojärjestelmä (VIS) ovat tiedonvaihtojärjestelmiä, joita käytetään viranomaisten yhteistyövälineenä ja apuna esimerkiksi rajatarkastuksissa. Schengen-tietojärjestelmää käytetään esimerkiksi poliisin, tullin, rajavalvonnan ja oikeusviranomaisten yhteistyössä. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään Schengenin tietojärjestelmässä ja viisumitietojärjestelmässä ja kuinka voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi tietojärjestelmissä oleviin tietoihisi.

​​​​​​​Schengenin tietojärjestelmä (SIS)

Schengen-tietojärjestelmä (SIS) on tiedonvälitysjärjestelmä, joka auttaa etsintäkuulutettujen tai kadonneiden henkilöiden löytämisessä. Tietojärjestelmää voidaan hyödyntää myös henkilöiden tai esineiden salaisissa tai erityisissä tarkastuksissa.

Jokainen Schengen-jäsenvaltio voi tallentaa Schengen-tietojärjestelmään tietoja henkilöistä, jotka on etsintäkuulutettu tai joita haetaan esimerkiksi poliisitutkintaan tai oikeuskäsittelyyn liittyvän pyynnön perusteella.

Tietokannassa olevat henkilötiedot

Henkilötiedot tallennetaan keskustietokantaan, jota ylläpitää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA). Tiedot ovat tämän jälkeen Schengen-maiden lainvalvonta- ja rajavalvontaviranomaisten saatavilla.

Jäsenvaltio voi myös tallentaa tietoja henkilöistä, jotka eivät ole minkään Schengen-maan kansalaisia ja joiden pääsy Schengen-alueelle evätään kyseisen maan viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä. Nämä tiedot tulevat saataville viranomaisille, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään viisumeja ja oleskelulupia. Lisäksi Schengen-maissa ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavilla viranomaisilla on pääsy varastettuihin tai puuttuviin ajoneuvoihin liittyviin tietoihin järjestelmässä.

Lue lisää SIS II-tietojärjestelmästä eu-LISA:n verkkosivuilta (englanniksi)

Tietojen käsittelyä valvovat Euroopan tietosuojavaltuutettu ja kansalliset tietosuojaviranomaiset

Schengen-tietojärjestelmässä tapahtuvan tietojen käsittelyn valvonta jaetaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojaviranomaisten kesken. Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa keskustietokannan valvonnasta, ja kansalliset tietosuojaviranomaiset varmistavat, että viranomaiset kussakin käsittelevät Schengen-tietojärjestelmän tietoja oikein. Tämä tarkoittaa, että tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo, miten Suomen viranomaiset käsittelevät tietoja Schengen-tietojärjestelmässä.

Lue lisää SIS II -järjestelmän tietojen käsittelyn valvonnasta Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla (englanniksi)

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus selvittää, onko sinua koskevia tietoja Schengen-tietojärjestelmässä. Sinulla on myös oikeus pyytää, että Schengen-tietojärjestelmässä olevat sinua koskevat tiedot oikaistaan, poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan. Oikeuksien käyttämiseksi voit kääntyä Poliisihallituksen puoleen, joka on vastuussa Schengen-tietojärjestelmän henkilötietojen käsittelystä vastaava viranomainen Suomessa. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten pyyntösi on käsitelty Poliisihallituksessa, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Lisätietoja poliisin henkilötietojen käsittelystä poliisin verkkosivuilla

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Viisumitietojärjestelmä (VIS)

Viisumitietojärjestelmä (VIS) on järjestelmä viisumitietojen vaihtamiseksi EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Järjestelmän tarkoituksena on muun muassa helpottaa viisuminhakumenettelyä ja rajatarkastuksia EU:n sisällä sekä ehkäistä viisumiostoksia ja -petoksia. Viisumitietojärjestelmä sisältää henkilötietoja, jotka on kerätty ja rekisteröity viisumihakemusprosessin yhteydessä. Viisumihakemuslomakkeessa annettujen henkilötietojen lisäksi tietoihin kuuluvat myös hakijan sormenjäljet ja kasvokuva.

Henkilötiedot tallennetaan keskustietokantaan

Henkilötiedot tallennetaan keskustietokantaan, jota hallinnoi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA). Viisumeja myöntävillä viranomaisilla sekä rajatarkastusten henkilöstöllä on pääsy tietoihin. Tietyin edellytyksin myös muilla viranomaisilla voi olla pääsy viisumitietojärjestelmän tietoihin lainvalvontatarkoituksia varten. Suomessa viisumitietojärjestelmän tietojen käsittelystä vastaa ulkoministeriö.

Lue lisää VIS-järjestelmästä eu-LISA:n verkkosivuilta (englanniksi)

Euroopan tietosuojavaltuutettu ja kansalliset tietosuojaviranomaiset valvovat viisumitietojen käsittelyä

Viisumitietojärjestelmässä tapahtuvan tietojen käsittelyn valvonta jaetaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojaviranomaisten kesken. Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa keskustietokannan valvonnasta, ja kansalliset tietosuojaviranomaiset varmistavat, että viranomaiset käsittelevät viisumitietojärjestelmän tietoja oikein kussakin maassa. Tämä tarkoittaa, että tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo, miten Suomen viranomaiset käsittelevät tietoja viisumitietojärjestelmässä.

Lue lisää viisumitietojen käsittelyn valvonnasta Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta (englanniksi)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta säilytetään viisumitietojärjestelmässä. Sinulla on myös oikeus pyytää, että viisumitietojärjestelmässä olevat tiedot oikaistaan, poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan. Oikeuksien käyttämiseksi voit kääntyä ulkoministeriön puoleen, joka on vastuussa viisumitietojärjestelmän tietojen käsittelystä Suomessa. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten ulkoministeriö on käsitellyt pyyntösi, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot