Oletko joutunut automaattisen päätöksenteon kohteeksi?

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen.

Joskus sinua koskevia päätöksiä voidaan tehdä automaattisesti. Se tarkoittaa, että päätöksentekoon ei osallistu ihminen vaan päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Automaattista päätöksentekoa käytetään joskus esimerkiksi luotto- ja työhakemusten seulonnassa. 

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa.

Yritystä, viranomaista tai yhteisöä, joka kerää henkilötietojasi, kutsutaan rekisterinpitäjäksi.

Automaattinen päätöksenteko on sallittua, jos

  • päätös on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai toteuttamista varten
  • päätös on hyväksytty rekisterinpitäjää koskevassa laissa
  • olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi esimerkiksi allekirjoituksella tai sähköisesti kaksivaiheisella varmistuksella.

Näissä tapauksissa sinulla on vähintään oikeus vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen. Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

Toimi näin

Esitä pyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa siitä, mikä on oikea kanava, saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Kerro pyynnössä, mihin toimenpiteisiin haluat rekisterinpitäjän ryhtyvän. Voit esimerkiksi pyytää, että sinua koskevan päätöksen tekee ihminen, tai riitauttaa aiemman päätöksen kertomalla oman kantasi. Voit myös tuoda esiin, jos rekisterinpitäjällä ei mielestäsi ole lainmukaista perustetta automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tietosuojaoikeuksiesi loukkaamisesta.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi, sen täytyy kertoa sinulle kieltäytymisen syyt. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot