Hyppää sisältöön

Tietosuojalaki

Tietosuojalaki (1050/2018) täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista. Laissa säädetään muun muassa tietosuoja-asioita valvovan viranomaisen nimittämisestä ja organisaatiosta sekä sen toimivaltuuksista.

Lisäksi tietosuojalaissa säädetään

  • lapsiin sovellettavasta ikärajasta tietoyhteiskunnan palveluita tarjottaessa
  • erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä
  • henkilötietojen käsittelystä journalistisen, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten
  • henkilötunnuksen käsittelemisestä
  • eräistä tilanteista, joissa yleinen etu on oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
  • rajoituksista rekisteröidyn oikeuksiin.

Lue lisää:
Tietosuojavaltuutetun toimistosta
Korjaavista toimivaltuuksista
Tietosuojalain koko teksti Finlex-palvelussa

Sivun alkuun