Kun haluat siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada sinua koskevat tiedot itsellesi ja siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle.

Henkilötietojen siirto-oikeuden ansiosta voit vapaammin vaihtaa palveluntarjoajaa. Jos haluat vaihtaa esimerkiksi sähköyhtiötä, sinulle voi olla etua siitä, että sinusta ja sähkönkulutuksestasi jo kertyneet tiedot siirretään uudelle sähköyhtiölle.

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa.

Henkilötietojasi keräävää palveluntarjoajaa kutsutaan rekisterinpitäjäksi.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseäsi koskevat henkilötiedot jossakin yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Voit myös pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos siirtäminen on teknisesti mahdollista.

Edellytyksenä henkilötietojen siirtämiselle on, että

  • henkilötietojen käsittely on perustunut joko suostumukseesi tai sinun ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen
  • tietoja on käsitelty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
  • tiedot koskevat sinua ja ovat sinun toimittamiasi
  • tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Kaikkien edellytysten on täytyttävä, jotta voit käyttää oikeuttasi tietojen siirtoon. Oikeus ei kata tietoja, jotka rekisterinpitäjä on itse luonut sinun toimittamiesi tietojen pohjalta (esimerkiksi terveyttä koskevat arviot) tai jotka on koostettu sinun tarkkailustasi muodostuneiden tietojen analysoinnista (kuten profilointi).

Vaikka siirtäisit henkilötietosi, se ei välttämättä tarkoita, että ne poistettaisiin alkuperäisen rekisterinpitäjän järjestelmistä. Sinulla on kuitenkin oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä poistaisi henkilötietosi rekisteristään.

Tietojen siirtäminen on useimmiten maksutonta. Jos pyyntösi on perusteeton tai kohtuuton, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Toimi näin

Esitä pyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa siitä, mikä on oikea kanava, saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Kerro pyynnössä

  • mistä tiedoista on kyse
  • haluatko, että rekisterinpitäjä toimittaa tiedot sinulle vai siirtää ne suoraan toiselle rekisterinpitäjälle
  • nimesi
  • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy siirtämästä tietojasi. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tietosuojaoikeuksiesi loukkaamisesta.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy siirtämästä tietojasi, sen täytyy kertoa sinulle kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot