Mikä on toimivaltainen viranomainen?

Toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan viranomaisia, joiden toimivaltaan kuuluu

  • rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen tai syyteharkintaan saattaminen
  • syyteharkinta tai muu rikoksesta syyttämiseen liittyvä toiminta
  • rikosoikeudellisiin seuraamuksiin tuomitseminen tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpano
  • suojelu yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta tai tällaisten uhkien ehkäisy

Lisäksi Puolustusvoimat, poliisi ja Rajavartiolaitos ovat toimivaltaisia viranomaisia, kun ne hoitavat kansalliseen turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Toimivaltaista viranomaista, joka käsittelee henkilötietojasi, kutsutaan rekisterinpitäjäksi. Sinua koskevien tietojen rekisterinpitäjiä voivat olla esimerkiksi poliisi, Rikosseuraamuslaitos, Tulli, Puolustusvoimat, tuomioistuimet, syyttäjät ja Rajavartiolaitos.