Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä terveydenhuollosta

Potilastietojen oikaiseminen

Tietojen luovuttaminen

Potilastietojen poistaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetään oikeudesta pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Myös potilas voi käyttää tätä oikeutta. Poistopyynnön hyväksyminen ei kuitenkaan usein ole mahdollista, koska potilastietoja on lain mukaan säilytettävä vähintään tietyn määräajan.

Työterveyshuolto

Keskustelut hoidon yhteydessä

Reissuvihkot

Tietoturvaloukkaukset

Sivun alkuun