Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta täytyy ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi

Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu vain organisaatioille. Yksityishenkilöt voivat tehdä kantelun tietosuojavaltuutetun toimistolle yksityishenkilöille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Käytä tarvittaessa turvaviestiä

Ethän lähetä lomakkeella arkaluonteisia (esim. terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot) tai salassa pidettäviä tietoja. Voit lähettää ne erikseen turvaviestillä. Turvaviestin lähettäminen oikeusministeriön palvelussa on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Oikeusministeriön turvaviestipalvelu

Viittaa viestin otsikossa aiemmin lähettämääsi lomakkeeseen, esimerkiksi: Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta – organisaation nimi – lomakkeen lähetyspäivä

Ennen palvelun käyttämistä lue myös ohje turvaviestin lähettämiseen (pdf).