Kun haluat poistaa tietojasi

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot.

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa.

Yritystä, viranomaista tai yhteisöä, joka kerää henkilötietojasi, kutsutaan rekisterinpitäjäksi.

Rekisterinpitäjän täytyy poistaa henkilötietosi näissä tapauksissa:

 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen.
 • Peruutat antamasi suostumuksen, eikä tietojesi käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
 • Vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.
 • Tietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Tietosi on poistettava lainsäädännön perusteella.
 • Tietosi on kerätty huoltajasi suostumuksen perusteella tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tietoyhteiskunnan palveluita ovat esimerkiksi verkkokaupat ja sosiaalinen media.

Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia seuraavia tarkoituksia varten:

 • sananvapaus ja tiedon välittäminen
 • lain noudattaminen
 • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
 • yleinen etu – esimerkiksi arkistointi, tutkimus tai tilastointi
 • oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Tietojen poistaminen on maksutonta. Jos poistopyyntö on perusteeton tai kohtuuton, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Jos rekisterinpitäjä poistaa tietosi, sen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava poistosta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu. Voit pyytää rekisterinpitäjää kertomaan sinulle, kenelle tietojasi on luovutettu.

Toimi näin

Esitä poistopyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa siitä, mikä on oikea kanava, saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Kerro pyynnössä

 • poistettavat tiedot
 • perustelut poistolle
 • nimesi
 • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy poistamasta tietojasi. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tietosuojaoikeuksiesi loukkaamisesta.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy poistamasta tietojasi, sen täytyy kertoa sinulle kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot