Hyppää sisältöön

Digipalveluasetus ja tietosuojavaltuutetun toimivalta verkkoalustojen valvonnassa

EU:n digipalveluasetuksessa (DSA, Digital Services Act) säädetään digipalveluiden tarjoajille, kuten verkkoalustoille, velvollisuuksia palvelujen avoimuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.  Asetuksen soveltaminen alkoi 17.2.2024. Suomessa digipalveluasetuksen valvonta on jaettu Traficomin, tietosuojavaltuutetun toimiston ja kuluttaja-asiamiehen kesken.

​​​​​​​Digipalveluasetus edellyttää, että verkkoalustat huolehtivat mainonnan ja suosittelujärjestelmien avoimuudesta sekä huomioivat alaikäiset käyttäjänsä. Digipalveluasetusta sovelletaan välityspalvelujen tarjoajien, kuten verkkoalustojen ja markkinapaikkojen toimintaan.

Tietosuojavaltuutettu valvoo aatteellisen ja yhteiskunnallisen mainonnan tunnistettavuutta, verkkomainonnan ja suosittelujärjestelmien läpinäkyvyyttä sekä alaikäisten suojelua verkkoalustoilla. Näistä verkkoalustojen tarjoajien velvollisuuksista säädetään digipalveluasetuksen 26–28 artikloissa.

Aatteellinen ja yhteiskunnallinen mainonta

Verkkoalustoilla näytettävissä mainoksissa on oltava helposti tunnistettavissa seuraavat tiedot:

  • tieto siitä, että sisältö on mainos
  • taho, jonka puolesta mainos esitetään
  • taho, joka on maksanut mainoksen (jos eri kuin edellinen)

Profilointiin perustuva verkkomainonta

Verkkoalustoilla ei saa kohdistaa mainontaa erityisten henkilötietojen, kuten terveystietojen, poliittisten mielipiteiden, etnisen alkuperän tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Jos verkkoalustan tarjoajalla on kohtuullinen varmuus siitä, että palvelun käyttäjä on alaikäinen, verkkoalustalla ei saa kohdistaa alaikäisille henkilötietojen hyödyntämiseen perustuvaa mainontaa.

Verkkomainonnan ja suosittelujärjestelmien avoimuus

Verkkoalustoilla on kerrottava selkeästi ja avoimesti käytetyistä suosittelujärjestelmistä. Kaiken verkkomainonnan yhteydessä on kerrottava tärkeimmistä parametreistä, joilla mainoksen vastaanottaja on määritetty. Palvelun käyttäjälle on kerrottava, jos verkkomainonta perustuu parametrien käyttöön, ja voiko parametreja muuttaa.

Alaikäisten suojelu verkossa

Digipalveluasetus edellyttää, että verkkoalustojen tarjoajat turvaavat palveluissaan alaikäisten käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden. Alaikäiset käyttäjät on huomioitava jo verkkopalvelujen suunnittelussa.

Digipalveluasetuksen soveltaminen ja valvonta

Digipalveluasetus koskee kaikkia verkon välityspalveluita, joita tarjotaan EU:n alueelle. Myös muualle sijoittautuneiden palveluntarjoajien on noudatettava sääntelyä, jos ne tarjoavat palveluaan EU-alueen asukkaille. Velvoitteet eivät kaikilta osin koske mikro- ja pienyrityksiä.

Suomessa digipalveluasetuksen noudattamista valvoo pääasiassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Kuluttaja-asiamies valvoo mainontaa, jota yritykset kohdistavat kuluttajille. Euroopan komissio valvoo monikansallisia, erittäin suuria verkkoalustoja ja hakukoneita.

Missä asioissa voit olla yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon?

Tietosuojavaltuutetun puoleen voi kääntyä asioissa, jotka koskevat yhteiskunnallisen ja poliittisen mainonnan tunnistettavuutta sekä suosittelujärjestelmien avoimuutta. Tietosuojavaltuutetun toimistoon voi olla yhteydessä myös, jos verkkoalustan tarjoaja ei huolehdi lasten yksityisyydestä ja turvallisuudesta palvelussaan tai mainontaa kohdistetaan hyödyntämällä arkaluonteisia henkilötietoja tai alaikäisen henkilötietoja.

Lisätietoja:

​​​​​​​Usein kysyttyä digipalveluasetuksesta

Verkkoalustan velvollisuuksista Traficomin sivuilla

Verkkoalustan käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista Traficomin sivuilla

Tietoa digipalveluasetuksesta komission sivuilla

Erittäin suuret verkkoalustat ja hakukoneet komission sivuilla

Tiedote 16.2.2024: Digipalveluiden uudet säännökset voimaan – näin käyttäjän asema paranee

Tiedote 12.1.2024: Digitoimijoille uusia velvollisuuksia ‒ tavoitteena turvallisemmat ja avoimemmat verkkopalvelut

Sivun alkuun