Muutos ilmoitukseen tietosuojavastaavasta

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Tietosuojavastaavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on valvontaviranomaisen yhteydenpito rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden tietosuojavastaaviin. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaavista käsiteltäviä tietoja voidaan niin ikään käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston valvontatehtävissä, esimerkiksi sen arvioimiseksi, onko tietosuojavastaava nimitetty kaikissa sellaisissa organisaatioissa, jotka ovat velvollisia nimittämään tietosuojavastaavan tietosuoja-asetuksen tai erityislainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden perusteella.

Lisäksi tietosuojavastaavien tietoja käytetään toimistomme toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiedoista voidaan myös muodostaa tilastoja. Ilmoitettuja yhteystietoja hyödynnetään viranomaisviestinnän yhteydessä.

Lisätietoa tietosuojavastaavien henkilötietojen käsittelystä

Käytä tarvittaessa turvaviestiä

Ethän lähetä lomakkeella arkaluonteisia (esim. terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot) tai salassa pidettäviä tietoja. Voit lähettää ne erikseen turvaviestillä.

Turvaviestin lähettäminen oikeusministeriön palvelussa on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle. Viittaa viestin otsikossa aiemmin lähettämääsi lomakkeeseen, esimerkiksi:

Muutos ilmoitukseen tietosuojavastaavasta – rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän nimi – lomakkeen lähetyspäivä

Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen (pdf).