Ennakkokuulemispyyntö tietosuojavaltuutetun toimistolle

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Ennakkokuulemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisterinpitäjän on ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista kuultava tietosuojaviranomaista.

Ennakkokuuleminen on toteutettava, kun vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittely aiheuttaisi korkean riskin rekisteröidylle, eikä rekisterinpitäjä ole omilla toimenpiteillään saanut riskiä alhaisemmaksi. Ennakkokuulemista ei voida toimittaa ennen kuin rekisterinpitäjä on tehnyt tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin.

Tietosuojaviranomaista on kuultava esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyt voisivat joutua kärsimään huomattavista tai peruuttamattomista seurauksista, joita he eivät välttämättä pysty torjumaan.

Lisäksi rekisterinpitäjän on kuultava tietosuojaviranomaista aina, kun jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan rekisterinpitäjiä kuulemaan tietosuojaviranomaista ja/tai saamaan tietosuojaviranomaiselta ennakkolupa.

Ennakkokuulemispyynnön lähettäminen tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietosuojavaltuutetun toimiston Ennakkokuulemispyyntö tietosuojavaltuutetulle -lomake toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Turvalomake-palvelussa. Lomake täytetään ja lähetetään suojatusti tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Saat tietosuojavaltuutetun toimistolta viestin, kun lähettämäsi ilmoitus on vastaanotettu tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamossa.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi