Ennakkokuulemispyyntö tietosuojavaltuutetun toimistolle

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Ennakkokuulemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisterinpitäjän on ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista kuultava tietosuojaviranomaista.

Ennakkokuuleminen on toteutettava, kun vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittely aiheuttaisi korkean riskin rekisteröidylle, eikä rekisterinpitäjä ole omilla toimenpiteillään saanut riskiä alhaisemmaksi. Ennakkokuulemista ei voida toimittaa ennen kuin rekisterinpitäjä on tehnyt tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin.

Tietosuojaviranomaista on kuultava esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyt voisivat joutua kärsimään huomattavista tai peruuttamattomista seurauksista, joita he eivät välttämättä pysty torjumaan.

Lisäksi rekisterinpitäjän on kuultava tietosuojaviranomaista aina, kun jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan rekisterinpitäjiä kuulemaan tietosuojaviranomaista ja/tai saamaan tietosuojaviranomaiselta ennakkolupa.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi

Käytä tarvittaessa turvaviestiä

Ethän lähetä lomakkeella arkaluonteisia (esim. terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot) tai salassa pidettäviä (esim. liike- ja ammattisalaisuuksia taihenkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä ja niiden toteuttamista koskevia tietoja). Voit lähettää ne erikseen turvaviestillä.

Turvaviestin lähettäminen oikeusministeriön palvelussa on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle. Viittaa viestin otsikossa aiemmin lähettämääsi lomakkeeseen, esimerkiksi:

Ennakkokuulemispyyntö – organisaation nimi – lomakkeen lähetyspäivä

Ennen palvelun käyttämistä lue myös ohje turvaviestin lähettämiseen (pdf).