Tietosuojavaltuutetun ratkaisut

Tietosuojavaltuutetun ratkaisuja julkaistaan Finlex-palvelussa.

Rekisteri EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan mukaisista päätöksistä

Euroopan tietosuojaneuvoston rekisteri rajatylittävässä yhteistyössä tehdyistä päätöksistä