Hyppää sisältöön

Alueellinen soveltamisala sekä päätösluonnos EU:n ja Japanin tietosuojasta keskusteluttivat Euroopan tietosuojaneuvostoa

Julkaisuajankohta 22.11.2018 10.18
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvoston ylimääräinen täysistunto järjestettiin perjantaina 16.11. Kokouksen asialistalta esiin nousivat erityisesti EU:n ja Japanin neuvottelut tietosuojan riittävyydestä, kliinisiä lääketutkimuksia koskeva ohjeistus sekä EU:n tietosuoja-asetuksen alueellinen soveltamisala.

Tietosuojaneuvosto keskusteli EU:n ja Japanin tietosuojan tasoa koskevasta päätösluonnoksesta. Erityisesti korostettiin sitä, että EU:sta lähtevien tiedonsiirtojen osalta on varmistuttava riittävästä suojauksen tasosta ja että riittävä suoja on turvattava pidemmällä aikavälillä.

Euroopan komission aloitteen mukaisesti neuvosto sopi myös, että se alkaa valmistella ohjeistusta EU:n tietosuoja-asetuksen ja ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista annetun asetuksen yhtäaikaiseksi soveltamiseksi.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi luonnoksen EU:n tietosuoja-asetuksen alueellista soveltamisalaa koskevaksi ohjeistukseksi. Ohjeistuksen tavoitteena on auttaa yhteisten tulkintojen löytämisessä erityisesti niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittelijä tai rekisterinpitäjä on sijoittunut EU:n ulkopuolelle. Neuvosto keskusteli vielä kokouksessaan joistakin luonnoksen kohdista, joiden oli todettu vaativan tarkempaa yhteistä määrittelyä. Seuraavaksi ohjeistuksesta järjestetään julkinen kuuleminen.

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun