Hyppää sisältöön

Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö tietosuojalaista on valmistunut

Julkaisuajankohta 26.10.2018 12.18
Uutinen

Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö tietosuojalakia koskevasta hallituksen esityksestä on valmistunut. Samanaikaisesti hallintovaliokunta käsitteli hallituksen esitystä laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja antoi myös siitä mietintönsä.

Hallintovaliokunnan mietinnöt 25.10.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivun alkuun