Esimerkit avuksi tietoturvaloukkausten tunnistamiseen

5.9.2018 13.10
Uutinen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut verkkosivuillaan taulukon, jossa kuvataan erilaisia tietoturvaloukkaustilanteita. Aineiston tarkoituksena on auttaa rekisterinpitäjää tunnistamaan, milloin tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle tai rekisteröidylle sekä määrittelemään tapauksen vakavuus.

Tutustu tietoturvaloukkausesimerkkeihin (pdf)

Lisätietoa tietoturvaloukkauksista