Hyppää sisältöön

EU-tuomioistuin: vetoomusvaliokuntaa on pidettävä rekisterinpitäjänä

Julkaisuajankohta 15.7.2020 16.04
Uutinen

EU-tuomioistuin on linjannut ratkaisussaan, että jäsenvaltion osavaltion parlamentin vetoomusvaliokuntaa on pidettävä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä, jos se määrittää yksin tai yhdessä muiden kanssa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai keinot. Rekisteröidyillä, jotka ovat esittäneet vetoomuksen valiokunnalle, on siis pääsääntöisesti oikeus saada pääsy heitä koskeviin henkilötietoihin.

EU-tuomioistuimen ratkaisu koskee tapausta, jossa kansalainen on esittänyt Saksan Hessenin osavaltion parlamentin vetoomusvaliokunnalle pyynnön saada pääsy omiin tietoihinsa, jotka valiokunta oli tallentanut hänen vetoomuksensa käsittelyn yhteydessä. Hessenin osavaltion parlamentin puhemies hylkäsi pyynnön sillä perusteella, että vetoomusmenettely on parlamentaarinen tehtävä ja että parlamentti ei kuulu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan.

Kansalainen nosti puhemiehen päätöksestä kanteen Wiesbadenin tuomioistuimessa (Verwaltungsgericht Wiesbaden, Saksa). Wiesbadenin tuomioistuin näkee, että vaikka Saksan oikeudessa ei anneta rekisteröidylle oikeutta saada pääsyä henkilötietoihin tällaisten vetoomusten yhteydessä, voisi rekisteröity vedota yleiseen tietosuoja-asetukseen oikeuden käyttämiseksi. Se tulkitsee, että rekisteröidyn oikeutta saada pääsy tietoihinsa ei ole perusteita evätä, jos Hessenin osavaltion parlamentin vetoomusvaliokuntaa voidaan pitää tietosuoja-asetuksen laajasti määrittelemänä viranomaisena ja näin ollen rekisterinpitäjänä.

Vetoomusvaliokunnan henkilötietojen käsittely kuuluu tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan

Wiesbadenin tuomioistuin esitti asiasta ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle. Unionin tuomioistuin toteaa ratkaisussaan, että siltä osin kuin jäsenvaltion osavaltion parlamentin vetoomusvaliokunta määrittää yksin tai yhdessä muiden kanssa käsittelyn tarkoituksen ja keinot, tätä valiokuntaa on pidettävä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.

Vetoomusvaliokunnan suorittama henkilötietojen käsittely kuuluu siis asetuksen ja erityisesti kyseisestä rekisteröidyn oikeudesta säätävän artiklan soveltamisalaan.

EU:n tuomioistuin katsoo erityisesti, että sen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta ei ilmene, että Hessenin osavaltion parlamentin vetoomusvaliokunnan toimintaa koskisivat jotkin tietosuoja-asetuksessa säädetyt poikkeukset. Vaikka kyseisen vetoomusvaliokunnan toiminta on luonteeltaan julkista ja parlamentaarista, se on myös poliittista ja hallinnollista.

Wiesbadenin tuomioistuin esitti samalla myös toisen ennakkoratkaisukysymyksen omasta riippumattomuudestaan ja puolueettomuudestaan. EU:n tuomioistuin näkee, että Wiesbadenin tuomioistuimen esittämien seikkojen perusteella ei itsessään voi päätellä, että se ei olisi riippumaton.

Lisätietoja:

Euroopan unionin tuomioistuimen tiedote: The Petitions Committee of the Parliament of a Federated State of a Member State is subject to the General Data Protection Regulation (9.7.2020)

Asian tunnus: C-272/19 VQ v Land Hessen

Sivun alkuun