Hyppää sisältöön

Euroopan komissio on julkaissut alustavan vaikutusarvioinnin EU:n yhtenäisten data-avaruuksien lainsäädännöstä

Julkaisuajankohta 10.7.2020 9.51
Uutinen

Euroopan komissio on julkaissut alustavan vaikutustenarvioinnin aloitteesta, jonka tarkoituksena on luoda lainsäädäntökehys EU:n yhtenäisten datan sisämarkkinoiden eli niin kutsuttujen data-avaruuksien hallinnointiin. Uusien sääntöjen tarkoitus on mahdollistaa datan hyödynnettävyys turvallisesti ja oikeudenmukaisesti esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.

Data-avaruuksien sääntelyä koskeva aloite kytkeytyy Euroopan komission helmikuussa 2020 julkaisemaan datastrategiaan, joka pyrkii lisäämään julkisen sektorin, yksilöiden ja yritysten datan hyödyntämistä ja saatavuutta yli maa- ja sektorirajojen. Säännöt data-avaruuksille luodaan vastaamaan EU:n olemassa olevaa lainsäädäntöä EU:n keskeisiä arvoja, kuten yksilön perusoikeuksia ja tietosuojaa kunnioittaen. 

Alustava vaikutustenarviointi tarkastelee data-avaruuksien sääntelyä koskevan aloitteen vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan, ympäristöön, yksilöiden perusoikeuksiin ja hallinnolliseen taakkaan yrityksissä ja julkishallinnossa.

Alustavan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille ja sidosryhmille komission suunnitelmista, jotta he voivat osallistua tuleviin kuulemisiin ja antaa palautetta aloitteesta. Se toimii pohjana varsinaiselle vaikutustenarvioinnille yhdessä tehtyjen tutkimusten ja komission aiempien selvitysten kanssa. 

Yhteiset säännöt, rakenteet ja tekniset ratkaisut helpottavat datan hyödyntämistä

Lainsäädäntökehyksen avulla on tarkoitus löytää ratkaisuja ongelmiin, jotka tällä hetkellä vaikeuttavat datan hyödyntämistä erityisesti tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Aloite tähtää tietojen yhteiskäytön mahdollistavien rakenteiden ja prosessien kehittämiseen erilaisilla institutionaalisilla toimilla.

Lainsäädännöllä pyritään helpottamaan esimerkiksi julkisen sektorin hallussa olevan datan käyttöä, joka on sidottu muiden oikeuksien kunnioittamiseen (mm. henkilötiedot, tekijänoikeudet tai liikesalaisuudet). Aloite pyrkii myös lisäämään sellaisen datan hyödynnettävyyttä, jonka käyttöön yksilöt ovat antaneet suostumuksensa tai jonka he ovat luovuttaneet vapaaehtoisesti yhteistä hyvää varten EU:n tietosuojasäännösten mukaisesti. Lisäksi datan käytön ja tiedonsiirron kustannuksia pyritään alentamaan kehittämällä esimerkiksi yhteentoimivia teknisiä ratkaisuja ja yleisiä standardeja. 

Aloite uuden lainsäädäntökehyksen luomisesta on tarkoitus hyväksyä vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä varsinaisen vaikutusarvioinnin valmistumisen jälkeen. 

Lisätietoja: 

Seuraa aloitteen etenemistä ja lue lisää alustavasta vaikutustenarvioinnista aloitteen sivulla (Inception impact assessment - Ares(2020)3480073, 2.7.2020). 

Sivun alkuun