Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi käytännesääntöjä koskevan ohjeistuksen

Julkaisuajankohta 5.6.2019 14.54
Tiedote

ETA-maiden tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat tiistaina 4.6. Euroopan tietosuojaneuvoston 11. täysistuntoon. Istunnon tärkeimpinä aiheina olivat käytännesääntöjä koskeva ohjeistus sekä akkreditointia ja sertifiointia koskevien ohjeistusten liitteet.

Käytännesääntöjä koskeva ohjeistus hyväksyttiin sen läpikäytyä julkisen kuulemisen. Ohjeen tarkoituksena on antaa käytännön neuvoja ja tulkintaohjeita EU :n tietosuoja-asetuksen 40 ja 41 artiklan soveltamiseen. Lisäksi ohjeen tarkoituksena on auttaa käytännesääntöjen valmistelussa, hyväksymisessä ja julkaisemisessa sekä kansallisella että EU-tasolla. Ohjeistus toimii myös kehyksenä toimivaltaisille valvontaviranomaisille, Euroopan tietosuojaneuvostolle ja komissiolle, jotta ne voivat arvioida käytännesääntöjä johdonmukaisesti ja virtaviivaistaa arviointiprosessia.

Myös akkreditointia koskevan ohjeistuksen liite sekä sertifiointia koskevan ohjeistuksen liite hyväksyttiin julkisen kuulemisen jälkeen.

Akkreditointiohjeen tarkoituksena on antaa neuvoja EU :n tietosuoja-asetuksen 43 artiklan säännösten tulkintaan ja täytäntöönpanoon. Tarkoituksena on erityisesti auttaa jäsenvaltioita, valvontaviranomaisia ja kansallisia akkreditointielimiä luomaan yhdenmukainen käytäntö niiden sertifiointielinten akkreditoinnille, jotka toteuttavat tietosuoja-asetuksen mukaisia sertifiointeja. Nyt hyväksytyssä liitteessä annetaan ohjeita valvontaviranomaisten vahvistamien sertifiointielinten hyväksymistä koskevista lisävaatimuksista.

Sertifiointia koskevan ohjeistuksen ensisijaisena tavoitteena on määritellä yleiset kriteerit tietosuoja-asetuksen 42 ja 43 artiklan mukaisille sertifiointimekanismeille. Ohjeen liitteessä käsitellään sertifiointikriteerien hyväksymisessä sovellettavia seikkoja, joita tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojaneuvosto tarkastelevat.

Käytännesääntöjä koskeva ohje on julkaistu englanniksi tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla (pdf). Ohjeiden ja liitteiden suomenkieliset versiot julkaistaan heti käännösten valmistuttua.

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun