Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu antoivat yhteisen lausunnon EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen voimassaolon jatkamisesta

Julkaisuajankohta 23.3.2022 13.12
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu pitävät koronatodistusta koskevan asetuksen voimassaolon jatkamista tarpeellisena, mutta korostavat tarvetta myös toimenpiteiden arviointiin tietosuojan näkökulmasta.

Euroopan komissio ehdottaa EU:n digitaalista koronatodistusta (EUDCC) koskevan asetuksen voimassaolon jatkamista vuodella. Komissio on esittänyt ehdotuksessaan myös tiettyjen säännösten muuttamista, kuten matkustuksessa hyväksyttävien koronatestityyppien laajentamista. Lisäksi komissio ehdottaa muun muassa, että rokotustodistusten tulisi sisältää tieto saatujen rokoteannosten määrästä riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa rokote on annettu.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu toteavat, että komission ehdotus ei olennaisesti muuta asetuksen nykyisiä säännöksiä henkilötietojen käsittelystä. Ne myös muistuttavat, että tietosuojasääntöjen noudattaminen ei ole esteenä koronapandemian torjumiselle.

Lausunnossaan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu toteavat ymmärtävänsä, että koronatodistusta koskevan asetuksen voimassaoloa on tarpeen pidentää, sillä pandemian mahdollista jatkumista ei voida ennakoida. Tieteellistä näyttöä ja käytössä olevia toimenpiteitä tulisi kuitenkin arvioida säännöllisesti, jotta tehokkuuden, tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden periaatteiden noudattaminen voidaan varmistaa.

Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu pitävät valitettavana, ettei komissio ole tehnyt ehdotuksesta tietosuojan vaikutustenarviointia. Koronatodistusta koskevassa asetuksessa säädetään, että komissiolla on velvollisuus raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen vaikutuksista vapaan liikkuvuuden, perusoikeuksien ja syrjimättömyyden helpottamiseen. Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsovat, että komission tulisi liittää tämä raportti ehdotukseen.

”Nämä ehdotukset ovat erityisen tärkeitä, koska niillä on merkittävä vaikutus yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojeluun. Kaikki henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat rajoitukset koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi, kuten vaatimus digitaalisten koronatodistusten esittämisestä, tulee poistaa heti, kun epidemiologinen tilanne sen sallii”, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek totesi. 

”Meidän on jatkuvasti arvioitava, mitkä toimenpiteet ovat edelleen tehokkaita, tarpeellisia ja oikeasuhteisia koronapandemian torjunnassa. Tietosuojaperiaatteita on sovellettava ja yhtenäistettävä jatkuvasti huomioiden epidemiologisen tilanteen kehittyminen ja vaikutus perusoikeuksiin”, kommentoi Euroopan tietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewiórowski.

Euroopan tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteinen lausunto 1/2022 koronatodistusta koskevan asetuksen voimassaolon jatkamisesta (englanniksi)

Lisätietoja:

​​​​​​​Tiedote Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: EDPB & EDPS adopt joint opinion on the extension of the EU Digital COVID Certificate Regulation (16.3.2022)

Sivun alkuun