Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta ja Euroopan tietosuojavaltuutetulta yhteinen lausunto tekoälyn käytöstä automaattiseen tunnistamiseen

Julkaisuajankohta 30.6.2021 9.43
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet komission tekoälyä koskevasta asetusehdotuksesta yhteisen lausunnon, jossa ne vaativat muun muassa tekoälyn käytön kieltämistä ihmisten ominaisuuksien automaattiseen tunnistamiseen julkisissa tiloissa. Tekoälyn käyttö tulisi kieltää myös muissa käyttötarkoituksissa, jotka voivat johtaa epäoikeudenmukaiseen syrjintään.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä.

Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu pitävät hyvänä tavoitetta puuttua tekoälyjärjestelmien käyttöön EU:ssa. Lausunnossaan ne korostavat erityisesti tarvetta selventää, että EU:n nykyistä tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, joka kuuluu tekoälyä koskevan asetusehdotuksen soveltamisalaan. Samalla ne ovat huolestuneita kansainvälisen lainvalvontayhteistyön sulkemisesta asetusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu toteavat, että henkilöiden biometriseen etätunnistukseen julkisissa tiloissa liittyy erittäin suuria riskejä. Tämän vuoksi ne kehottavat kieltämään yleisesti tekoälyn käytön ihmisen ominaisuuksien automaattiseen tunnistamiseen julkisissa tiloissa. Ominaisuudet voivat olla biometrisiä ja käyttäytymiseen liittyviä signaaleja, kuten kasvot, kävelytapa, sormenjäljet, DNA, ääni ja näppäimistön käytön tunnistettavat kaavat.

Lisäksi tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelevat sellaisten tekoälyjärjestelmien kieltämistä, joissa biometriikkaa käytetään henkilöiden luokittelemiseksi ryhmiin esimerkiksi etnisen alkuperän, sukupuolen tai poliittisen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Asetuksessa olisi myös kiellettävä tekoälyn käyttö kaikenlaiseen sosiaaliseen pisteytykseen, sillä se on EU:n perusarvojen vastaista ja voi johtaa syrjintään.

Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat tyytyväisiä myös siihen, että ehdotuksessa nimetään Euroopan tietosuojavaltuutettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi ja markkinavalvontaviranomaiseksi unionin toimielinten, virastojen ja elinten valvontaa varten. Ne myös katsovat, että uuden asetuksen sujuvan soveltamisen varmistamiseksi tietosuojaviranomaiset olisi nimettävä kansallisiksi valvontaviranomaisiksi ehdotuksen mukaisesti.

Tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteinen lausunto neuvoston verkkosivuilla englanniksi

Lisätietoja:

Komission ehdotus tekoälyä koskevasta asetuksesta EUR-Lexin palvelussa

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB & EDPS call for ban on use of AI for automated recognition of human features in publicly accessible spaces, and some other uses of AI that can lead to unfair discrimination (21.6.2021)

Sivun alkuun