Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta lopullinen versio siirtovälineitä täydentäviä suojatoimia koskevista suosituksista

Julkaisuajankohta 5.7.2021 9.29
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kesäkuun täysistunnossaan siirtovälineitä täydentäviä suojatoimia koskevat suositukset julkisen kuulemisen jälkeen. Suositukset auttavat rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä tunnistamaan ja valitsemaan erilaisiin tilanteisiin sopivat suojatoimet, jotta kolmansiin maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin siirrettäville henkilötiedoille voidaan taata olennaisilta osiltaan samantasoinen suoja kuin ETA-alueella.

Suosituksia on sovellettu marraskuusta 2020 lähtien ja niitä täydennettiin kuulemiskierroksella saatujen kommenttien perusteella. 

Suositusten uudessa versiossa korostetaan erityisesti sitä, että tapauskohtaisessa arvioinnissaan tietojen viejien on huomioitava sekä kolmannen maan lainsäädäntö että viranomaisten käytännöt kyseisessä maassa ja arvioitava, vaikuttavatko ne käytännössä 46 artiklan mukaisen siirtoperusteen takaaman tietosuojan tehokkuuteen. 

Suositukset auttavat muun muassa komission kansainvälisiä siirtoja koskevien vakiolausekkeiden edellyttämässä arvioinnissa, jossa tulee huomioida paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen vaikutus vakiolausekkeiden noudattamiseen. Arvioinnin perusteella määritetään, onko täydentäviä suojatoimia otettava käyttöön. Kaikissa tapauksissa riittäviä täydentäviä suojatoimia ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa. Silloin tietojen siirtoa kolmanteen maahan ei voida aloittaa tai tietojen siirto on keskeytettävä.

Suosituksiin on myös sisällytetty mahdollisuus, että tietojen viejä voi muiden seikkojen ohella ja tietyin varauksin ottaa arvioinnissaan huomioon tietojen tuojan käytännön kokemukset kolmannen maan käytännöistä. Lisäksi tekstiin on lisätty selvennys, jonka mukaan siirtovälineen tehokkuutta voi heikentää myös kolmannen maan lainsäädäntö, jonka nojalla viranomaiset voivat saada pääsyn siirrettäviin tietoihin jo siirron aikana.

Suositukset on julkaistu tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: 
Suositukset 1/2020 toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi (englanniksi, pdf)

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB adopts final version of Recommendations on supplementary measures, letter to EU Institutions on the privacy and data protection aspects of a possible digital euro, and designates three EDPB Members to the ETIAS Fundamental Rights Guidance Board (21.6.2021)

Lisätietoa tiedonsiirtovälineitä täydentävistä suojatoimista verkkosivuillamme

Sivun alkuun