Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta tietosuojaopas pk-yrityksille

Julkaisuajankohta 4.5.2023 13.11
Uutinen

Tietosuojaneuvosto on julkaissut verkko-oppaan, joka tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisessa. Opas antaa yrittäjille tietoa tietosuojavaatimuksista helposti ymmärrettävässä muodossa ja lisää tietoisuutta tietosuoja-asetuksesta ja sen eri osa-alueista. Opasta voivat hyödyntää myös muut organisaatiot ja henkilöt, jotka haluavat oppia lisää tietosuojasta.

Oppaaseen on koottu käytännönläheistä tietoa ja vinkkejä, jotka auttavat pk-yrityksiä tietosuojavaatimusten noudattamisessa. Verkko-opas kattaa yleisen tietosuoja-asetuksen eri osa-alueita aina tietosuojan perusteista rekisteröidyn oikeuksiin ja tietoturvaloukkauksiin. Lisäksi oppaassa annetaan tietoa tietosuojavastaavan nimeämisestä ja tehtävistä, kansainvälisistä henkilötietojen siirroista sekä rekisterinpitäjän, yhteisrekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän rooleista ja vastuista.

Opas sisältää muun muassa videoita, infografiikkaa ja käytännön esimerkkejä, jotka tukevat yrityksiä tietosuojan toteuttamisessa. Lisäksi oppaassa on linkkejä eri EU-maiden kansallisten tietosuojaviranomaisten kehittämiin materiaaleihin pk-yritysten tueksi.

Opas on tällä hetkellä saatavilla englanniksi. Se tullaan kääntämään tulevaisuudessa myös muille EU-kielille.  

Tietosuojaopas tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Lisätietoja:

​​​​​​​Tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla (englanniksi): EDPB Launches Data Protection Guide for small business (27.4.2023)

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKE ry:n GDPR2DSM-hankkeessa kehitetty tietosuojatyökalu: tietosuojaapkyrityksille.fi

Sivun alkuun