Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston ohje rikosasioiden tietosuojadirektiivin mukaisista tiedonsiirroista kuulemiskierrokselle

Julkaisuajankohta 5.10.2023 10.56
Tiedote

Tietosuojaneuvosto on antanut ohjeen rikosasioiden tietosuojadirektiivin 37 artiklan soveltamisesta henkilötietojen siirtoihin lainvalvonnan alalla. Ohjeen tarkoituksena on opastaa EU-maiden lainvalvontaviranomaisia tiedonsiirroissa EU-alueen ulkopuolisten maiden viranomaisille tai kansainvälisille järjestöille. Ohje on julkisella kuulemiskierroksella 8. marraskuuta saakka.

Ohjeistuksella pyritään erityisesti selkeyttämään vaatimuksia asianmukaisille suojatoimille, joita toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava tiedonsiirroissa. Lisäksi selvennetään vaatimuksia, joiden perusteella ne voivat arvioida suojatoimien olemassaoloa.

EU-maat voivat tukeutua ohjeistukseen, kun ne ottavat käyttöön tai muuttavat oikeudellisesti sitovia välineitä, joista säädetään 37 artiklan a-alakohdassa. Ohjeistusta annetaan myös kansallisille tietosuojaviranomaisille, jotka osallistuvat kuulemisiin tai neuvotteluihin oikeudellisesti sitovista välineistä sekä arvioivat niiden täytäntöönpanoa.

Henkilötietojen siirto edellyttää, että tietosuojan taso tiedot vastaanottavassa kolmannessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä vastaa olennaisilta osin EU-alueen tasoa. Tiedonsiirrot eivät saisi missään tapauksessa heikentää EU:ssa sovellettavan tietosuojan tasoa. Ohjeessa verrataan oikeudellisesti sitovan välineen käyttöä rekisterinpitäjän tekemään arviointiin tiedonsiirron olosuhteista (37 artiklan b-alakohta). Rekisterinpitäjän tekemään arviointiin tulisi turvautua vain, jos oikeudellisen kehyksen ja käytäntöjen huolellisessa analyysissa todetaan, että kyseiseen tietojen siirtoon sovelletaan asianmukaisia suojatoimia.

Käytännön ohjeistukseen sisältyy lisäksi muun muassa luettelo seikoista, joita oikeudellisesti sitovassa välineessä tulisi huomioida, sekä esimerkkejä tiedonsiirron olosuhteiden arvioinnista.

Ohjeen mukaisista tilanteista säädetään kansallisessa lainsäädännössä rikosasioiden tietosuojalain 42 §:ssä.

Ohje 1/2023 rikosasioiden tietosuojadirektiivin artiklan 37 soveltamisesta julkisessa kuulemisessa tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

​​​​​​​Lisätietoja:

Tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB adopts Guidelines on data transfers subject to appropriate safeguards under the Law Enforcement Directive (27.9.2023)

Sivun alkuun