Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston syyskuun täysistunnon aiheina tietosuojan vaikutustenarviointi, alueellinen soveltamisala ja sähköinen todistusaineisto

Julkaisuajankohta 9.10.2018 15.28
Uutinen

Euroopan tietosuojaviranomaiset kokoontuivat 25.─26. syyskuuta Euroopan tietosuojaneuvoston kolmanteen täysistuntoon. Täysistunnon aiheita olivat muun muassa EU:n ja Japanin päätösluonnos suojan riittävästä tasosta, luettelot tietosuojan vaikutustenarvioinneista, tietosuoja-asetuksen alueellinen soveltamisala ja sähköistä todistusaineistoa koskevat säännöt.

EU:n ja Japanin päätösluonnos suojan riittävästä tasosta 

Neuvoston jäsenet keskustelivat tietosuojan riittävää tasoa koskevasta EU:n ja Japanin päätösluonnoksesta. Seuraavaksi neuvosto tarkistaa päätösluonnoksen perusteellisesti ja ottaa huomioon päätösluonnoksen laaja-alaiset vaikutukset sekä tarpeen suojata henkilötietoja EU:ssa. 

Luettelot tietosuojan vaikutustenarvioinneista

Euroopan tietosuojaneuvosto vahvisti yhteiset kriteerit luetteloille tietosuojan vaikutustenarvioinneista. Vaikutustenarviointi on pakollista silloin, kun suunniteltu käsittely voi aiheuttaa korkean riskin ihmisten oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin hyödyntää vaikutustenarviointia milloin tahansa, kun se suunnittelee toimintoja, joissa on tarkoitus käsitellä henkilötietoja.

Tietosuoja-asetuksen mukaan kansallisten valvontaviranomaisten on laadittava luetteloita toimista, jotka aiheuttavat todennäköisesti korkean riskin ja edellyttävät tietosuojan vaikutustenarviointia. Luettelot ovat tärkeä väline yleisen tietosuoja-asetuksen johdonmukaisessa soveltamisessa kaikkialla EU:ssa.

Nyt neuvosto on saanut 22 kansallista luetteloa, joissa mainitaan kaikkiaan 260 erilaista käsittelytyyppiä. Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa: Kaikkien näiden luetteloiden tutkiminen ja yhteisten kriteerien laatiminen sille, mikä edellyttää tietosuojan vaikutustenarviointia ja mikä ei, on ollut valtava urakka neuvoston jäsenille ja sihteeristölle. Samalla se on ollut meille erinomainen tilaisuus testata mahdollisuuksia ja johdonmukaisuuden haasteita käytännössä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei edellytetä täyttä yhdenmukaistamista eikä ”EU:n luetteloa”, mutta siinä edellytetään johdonmukaisuutta. Siihen me olemme päässeet sopimalla yhteisestä kannasta näiden 22 lausunnon pohjalta.

Alueellista soveltamisalaa koskevat suuntaviivat

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi luonnoksen uusiksi suuntaviivoiksi, joilla edistetään yhteistä tulkintaa yleisen tietosuoja-asetuksen alueellisesta soveltamisalasta. Samalla se selventää asetuksen soveltamista eri tilanteissa – varsinkin silloin, kun rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on sijoittunut EU:n ulkopuolelle. Suuntaviivoista järjestetään julkinen kuuleminen.

Sähköinen todistusaineisto

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon Euroopan komission huhtikuussa 2018 ehdottamasta, sähköistä todistusaineistoa koskevasta uudesta asetuksesta. Neuvosto korosti, että ehdotettujen, todistusaineiston keräämistä koskevien uusien sääntöjen olisi suojattava riittävästi yksilöiden tietosuojaoikeuksia ja oltava yhdenmukaisia EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 029 566 6730, reijo.aarnio(at)om.fi

Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivut

Sivun alkuun