Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston toimintakertomus 2018: toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyö korostuvat tietosuojatyössä

Julkaisuajankohta 16.7.2019 11.22
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvosto on julkaissut toimintakertomuksensa vuodelta 2018. Se kokoaa yksiin kansiin neuvoston ensimmäisen toimintavuoden tärkeimmät virstanpylväät sekä kuvaa lisäksi kuluvalle vuodelle asetettuja tavoitteita.

Neuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa toimintakertomuksen esipuheessa Euroopan tietosuojaneuvoston toiminnan perustuvan ETA-maiden tiiviiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Neuvoston toiminnan päätavoitteina on tietosuojalainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen koko ETA-alueella ja entistä vahvempien tietosuojaoikeuksien toteutuminen kaikille eurooppalaisille, ja laaja yhteistyö on välttämätön edellytys näiden tavoitteiden toteutumiselle.

Euroopan tietosuojaneuvoston yksi tärkeä toimintamuoto on erilaisten tietosuojalainsäädännön soveltamiseen liittyvien ohjeiden tuottaminen. Viime vuonna tehdyn sidosryhmäkyselyn perusteella nämä ohjeistukset koetaan tärkeiksi käytännön työtä hyödyttäviksi työkaluiksi. Ohjeluonnoksia on usein myös mahdollista kommentoida julkisessa kuulemismenettelyssä; viime vuonna näitä kuulemisia järjestettiin neljä.

Kaikki tietosuojaneuvoston hyväksymät ohjeet sekä tiedot julkisista kuulemisista julkaistaan neuvoston verkkosivuilla.

Euroopan tietosuojaneuvoston toimintakertomus 2018 (pdf, englanniksi)

Toimintakertomuksen 2018 tiivistelmä (pdf, englanniksi)

Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivut

Sivun alkuun