Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tietosuojaneuvoston lausunto: lainsäädäntöehdotus lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi verkossa sisältää vakavia puutteita

Julkaisuajankohta 4.8.2022 9.37
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausuntonsa komission lainsäädäntöehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Tietosuojaneuvosto ja valtuutettu tukevat ehdotuksen tavoitteita, mutta ilmaisevat samalla myös huolensa joidenkin suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2022 ehdotuksen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä. Lainsäädäntöehdotuksessa asetetaan palveluntarjoajille velvoitteita lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin ja lasten houkuttelun havaitsemiseksi, ilmoittamiseksi, poistamiseksi ja estämiseksi verkossa.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu pitävät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä erityisen vakavana rikoksena. Ne toteavat lausunnossaan, että yksityiselämää ja tietosuojaa koskevien oikeuksien rajoitusten on kuitenkin oltava ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Ehdotus voi nykyisessä muodossaan aiheuttaa enemmän riskejä yksilöille ja laajemmin koko yhteiskunnalle kuin rikollisille.

Niiden mukaan on esimerkiksi olemassa vaara, että asetusehdotuksen perusteella voitaisiin skannata kaikentyyppistä sähköisen viestinnän sisältöä. Lausunnossa kehotetaan tämän vuoksi komissiota selkeyttämään erityisesti edellytyksiä hyväksikäyttömateriaaliin ja lasten houkuttelemiseen liittyvän tunnistamismääräyksen antamiselle.

”On selvää, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on hirvittävä rikos, joka edellyttää nopeita ja tehokkaita toimia, mutta ehdotuksessa on nykyisessä muodossaan joitakin vakavia puutteita. Ehdotuksessa on epämääräisiä käsitteitä, jotka voivat johtaa erilaiseen täytäntöönpanoon eri puolilla EU:ta erityisesti tunnistamismääräysten osalta. Määräykset voivat tällaisenaan jopa vahingoittaa ihmisiä, joita niillä pyritään suojelemaan. Ne voivat heikentää huomattavasti viestinnän luottamuksellisuutta, mikä altistaisi palveluja käyttävät lapset tarkkailulle tai salakuuntelulle”, Euroopan tietosuojaneuvoston varapuheenjohtaja Ventsislav Karadjov toteaa.

Tietosuojaneuvosto ja valtuutettu ovat huolissaan myös tietyistä toimenpiteistä, joita suunnitellaan ennestään tuntemattoman materiaalin ja lasten houkuttelun havaitsemiseksi. Esimerkiksi tekoälyn kaltaisen teknologian käyttö viestinnän skannaamiseen aiheuttaa todennäköisesti virheitä ja loukkaa yksityisyyttä.

”Viranomaisten yleisluontoinen pääsy viestien sisältöön vaikuttaa merkittävästi yksityiselämää koskevaan oikeuteen. Yksittäisten henkilöiden teksti- ja ääniviestinnän yleisluontoisen seurannan kielteinen vaikutus on niin vakava, ettei sitä voida perustella EU:n perusoikeuskirjan puitteissa”, Euroopan tietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewiórowski sanoo.

Lisäksi lausunnossa korostetaan, että viestinnän salaus edistää perustavanlaatuisesti yksityiselämän kunnioittamista, viestinnän luottamuksellisuutta ja sananvapautta. Erityisesti päästä päähän -salauksen käytön estäminen tai rajoittaminen heikentäisi merkittävästi salauksen tehtävää.

Lainsäädäntöehdotuksessa esitetään uuden lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntaan keskittyvän EU-keskuksen perustamista. Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat tyytyväisiä siihen, että uusi rakenne ei vaikuta tietosuojaviranomaisten toimivaltaan. Ne kuitenkin suosittelevat, että kansallisten koordinointiviranomaisten ja kansallisten tietosuojaviranomaisten tehtävien välistä suhdetta säännellään tarkemmin.

EU-keskus tulisi tekemään tiivistä yhteistyötä EU:n lainvalvontavirasto Europolin kanssa, ja virastojen yhteistyöhön kuuluisi täysimääräinen pääsy henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin. Euroopan tietosuojavaltuutettu ja tietosuojaneuvosto suosittelevat, että suoran pääsyn sijaan henkilötietoja siirrettäisiin EU-keskuksen ja Europolin välillä vain tapauskohtaisesti ja suojatun viestintävälineen kautta. Pyyntö tietoihin pääsystä tulisi myös ensin arvioida perusteellisesti.

Lausunto neuvoston verkkosivuilla englanniksi: EDPB-EDPS Joint Opinion 04/2022 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse (pdf)

Lisätietoja:

​​​​​​​​​​​​Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: Proposal to combat child sexual abuse online presents serious risks for fundamental rights (29.7.2022)

Komission ehdotus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä (EUR-Lex -palvelussa)

EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi (EUR-Lex -palvelussa)

Sivun alkuun