Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus piti voimassa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksen lääkäriklinikalle määrätystä seuraamusmaksusta

Julkaisuajankohta 29.6.2023 9.55
Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on 16. kesäkuuta hylännyt lääkäriklinikan valituksen, jossa klinikka vaati apulaistietosuojavaltuutetun antaman huomautuksen ja tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion määräämän seuraamusmaksun kumoamista. Apulaistietosuojavaltuutettu totesi joulukuussa 2021 antamassaan päätöksessä, että lääkäriklinikan toimintatapa rekisteröidyn oikeuksien toteutuksessa oli puutteellinen, eikä yritys myöskään kertonut selkeästi, minkä tietojen osalta se toimii rekisterinpitäjänä.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi lääkäriklinikan toteuttamaan asiakkaan oikeus saada potilastietonsa. Yritykselle annettiin lisäksi määräys muuttaa menettelynsä rekisteröityjen informoinnissa ja oikeuksien toteuttamisessa tietosuojasäännösten mukaisiksi sekä huomautus tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi lääkäriklinikalle tietosuojarikkomuksista 5 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun.

Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että seuraamuskollegio on voinut määrätä yritykselle seuraamusmaksun, ja että sakko oli oikeasuhteinen, tehokas ja varoittava. Hallinto-oikeuden mukaan ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa sille, että lääkäriklinikan toiminnassa ei ole aiemmin selvinnyt vastaavia rikkomisia eikä siihen ole aiemmin kohdistettu valvontatoimenpiteitä. Ratkaisevaa merkitystä ei ole myöskään sillä, että asiassa ei tullut ilmi, että rikkomisilla olisi tavoiteltu tai saavutettu taloudellista etua tai vältetty tappioita.

Hallinto-oikeus katsoo apulaistietosuojavaltuutetun tavoin, että lääkäriklinikka oli rikkonut yleistä tietosuoja-asetusta, kun se ei ollut toimittanut asiakkaalle pyydettyjä potilastietoja tai ilmoittanut syitä sille, miksei pyyntöä voitu toteuttaa kokonaisuudessaan. Myöskään menettely, jossa potilastiedot oli mahdollista saada ainoastaan paikan päällä yrityksen toimipisteessä, ei ollut tietosuojasäännösten mukainen. Hallinto-oikeus huomauttaa, että tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista on toimitettava lähtökohtaisesti sähköisessä muodossa, kun asiakas esittää pyynnön sähköisesti.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Apulaistietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätökset 8493/161/21 Finlexissä

Tiedote 28.2.2021: Lääkäriklinikalle seuraamusmaksu puutteista rekisteröidyn oikeuksien toteutuksessa

Sivun alkuun