Hyppää sisältöön

Hallintovaliokunnan mietintö tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta on valmistunut

Julkaisuajankohta 7.11.2019 14.10
Uutinen

Eduskunnan hallintovaliokunta on julkaissut mietinnön tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta vuodelta 2018. Mietinnössä valiokunta toteaa, että tietosuojavaltuutetun toimisto on selviytynyt poikkeuksellisen vaativasta toimintavuodesta ansiokkaalla tavalla.

Mietinnön perusteluissa valiokunta kuvaa vuotta 2018 tietosuojan osalta siirtymäkaudeksi, jolloin EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi mutta kansallinen lainsäädäntö oli vielä eduskunnan käsiteltävänä. Tietosuoja-asetus itsessään lisäsi tietosuojavaltuutetun toimiston tehtäviä ja toimivaltuuksia sekä lisäsi tietosuoja-asioiden yleistä kiinnostavuutta.

EU:n tietosuojalainsäädännön keskeinen tavoite on sääntelyn ja sen soveltamisen yhdenmukaisuus. Valiokunta toteaa, että Euroopan tietosuojaneuvoston kannanottojen rinnalle tarvitaan kuitenkin yhtenäisiä, yksiselitteisiä ja riittävän yksinkertaisia soveltamisohjeita käytännön tietosuojatyön tueksi. Ennakollisen neuvonnan ja asiantuntijatuen tarve on havaittu niin viranomaisten kuin yritystenkin piirissä.

Valiokunta pitää myös tietosuojavastaavien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä tarpeellisena tietosuojan toteutumisen ja sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeuksia ja kanteluita koskevat asiat ovat yksi tietosuojavaltuutetun toimiston tärkeimmistä asiakokonaisuuksista. Valiokunta pitää myönteisenä, että tietosuojavaltuutetun toimistossa on ryhdytty kehittämään rekisteröidyiltä tulevien kanteluiden käsittelykäytäntöjä. Valiokunnan mielestä on perusteltua, että toimistossa on ryhdytty ensin priorisoimaan niitä asioita, joiden vaikutus rekisteröityihin on laajin tai vakavin, sekä asioita, jotka ovat olleet vireillä pitkään.

Hallintovaliokunta toteaa tietosuojavaltuutetun toimiston määrärahassa tapahtuneen myönteistä kehitystä, mutta korostaa edelleen resurssien riittävyyden varmistamista. Näkemystään se perustelee Euroopan tietosuojaneuvoston julkaisemalla raportilla, jonka mukaan tietosuojavaltuutetun toimiston henkilöstön määrä on lisäresursseista huolimatta vain noin puolet siitä, mitä esimerkiksi Ruotsin vastaavalla viranomaisella on käytössään.  

Lisätietoja:

Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö 4/2019

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018

Sivun alkuun