Hyppää sisältöön

Kartoitamme pk-yritysten tietosuojahaasteita ja -tarpeita – osallistu kyselyyn!

Julkaisuajankohta 23.2.2021 9.07
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ovat aloittaneet yhteisen EU-rahoitteisen GDPR2DSM-hankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa pk-yritysten tietosuojaosaamista. Hanke aloitetaan kyselyllä, jossa kartoitetaan pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja haasteita. Samalla etsimme pk-yrityksiä osallistumaan hankkeen pilottiin.

Kokemusten perusteella monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn GDPR2DSM-hankkeen tavoitteena on luoda pk-yritysten käyttöön materiaaleja ja työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida tietosuojakäytäntöjään ilman aikaisempaa tietosuoja-asiantuntemusta.

Hanke aloitetaan kartoittamalla pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja koettuja haasteita. Tulokset toimivat hanketyön ohjenuorana ja perustana yritysten kanssa tehtävälle yhteiskehittämiselle.

Etsimme myös pk-yrityksiä, jotka voisivat osallistua työkalun kehittämiseen ja antaa siitä palautetta. Osallistuminen tarkoittaa 3-4 lyhyttä tapaamista, jossa arvioidaan työkalua. Voit osallistua pilottiin, vaikka tietosuoja-asetuksen vaatimukset eivät olisi sinulle tuttuja. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, voit jättää yhteystiedot kyselyn lopussa.

Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa hahmottamaan yrityskentän tilannetta aihepiirien tiimoilta. Kysely on lyhyt ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 19.3.2021 saakka.

Vastaa kyselyyn

Tilaa hankkeen uutiskirje

GDPR2DSM

GDPR opening doors to the digital single market: SME centric online tools and support for leveraging the opportunity

  • Hankkeen ja siinä toteutettavan työkalun tavoitteena on lisätä perustietoutta ja auttaa erityisesti niitä mikro- ja pk-yrityksiä, jotka kokevat tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavaksi. Parhaimmillaan samalla edistetään pienten yritysten liiketoiminnan siirtämistä digiympäristöön ja EU:n sisämarkkinoille.
  • Kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan unionin Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme)
  • Koordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto hankekumppaninaan TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

GDPR2DSM-hankkeen verkkosivuille

Tämän julkaisun sisältö edustaa ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä ja kirjoittaja on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämästä informaatiosta tai sen käytöstä.

Sivun alkuun