Hyppää sisältöön

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisut seuraamusmaksujen määräämisestä: Postille määrätty seuraamusmaksu saatettiin voimaan

Julkaisuajankohta 13.9.2023 16.54
Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on saattanut voimaan tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätöksen Postille määrätystä 100 000 euron seuraamusmaksusta. Postin rikkomukset liittyivät muuttoilmoituksen tehneiden puutteelliseen informointiin. Toisessa ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen, jossa kumottiin seuraamuskollegion päätös seuraamusmaksun määräämisestä yritykselle. Kysymys koski henkilötietojen keräämistä työhönottoprosessin yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus on todennut 12. syyskuuta annetussa ratkaisussaan, että tietosuojavaltuutetun toimisto on voinut määrätä Postille hallinnollisen seuraamusmaksun yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Seuraamusmaksu määrättiin keväällä 2020. Päätös seuraamusmaksusta kumottiin hallinto-oikeudessa.

Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat saaneet muuttoilmoituksen tekemisen jälkeen yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Seuraamuskollegio totesi, että postin olisi tullut kertoa asiakkaille muuttoilmoituksen tekemisen yhteydessä selkeästi, että heillä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen eteenpäin suoramarkkinointitarkoituksiin.

Korkein hallinto-oikeus korosti seuraamusmaksun edellytysten arvioinnissaan, että Postin sähköisellä osoitteenmuutospalvelulla oli erittäin paljon käyttäjiä, joiden tietotekniset valmiudet vaihtelivat.

Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus vahvistaa, että seuraamusmaksu voitiin määrätä ilman, että valvontaviranomainen olisi ensin käyttänyt muita korjaavia toimivaltuuksiaan, kuten määräyksen tai huomautuksen antamista.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä seuraamusmaksun kumoamisesta  

Toisessa ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus arvioi, oliko tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio voinut määrätä yhtiölle seuraamusmaksun saamansa selvityksen perusteella. Seuraamuskollegion päätöksessä oli katsottu, että yhtiö olisi kerännyt henkilötietoja tarpeettomasti työhönottoprosessin yhteydessä. Määrätty seuraamusmaksu oli suuruudeltaan 12 000 euroa.

Hallinto-oikeus kumosi syksyllä 2022 seuraamuskollegion päätöksen seuraamusmaksun määräämisestä sekä tietosuojavaltuutetun päätöksen tietyiltä osin. Huomautus käsittelytoimia koskevaan selosteeseen liittyvistä puutteista pidettiin voimassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tietosuojavaltuutetun toimiston saaman selvityksen perusteella ei voitu osoittaa, että yhtiö olisi kyseisellä ajanjaksolla kerännyt tarpeettomia henkilötietoja ilman lainmukaista käsittelyperustetta. Näin ollen hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu.

Lisätietoja:

​​​​​​​Ratkaisu korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla: KHO:2023:81

​​​​​​​Ratkaisu korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla: KHO:2023:82

Sivun alkuun