Hyppää sisältöön

Lausunto: Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden on varmistettava sähköisten terveystietojen vahva suoja

Julkaisuajankohta 22.7.2022 13.49
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausuntonsa komission eurooppalaista terveysdata-avaruutta koskevasta ehdotuksesta. Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan terveystietojen turvallinen vaihto, käyttö ja uudelleenkäyttö sekä edistämään Euroopan terveysunionin luomista.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu suhtautuvat myönteisesti ajatukseen yksilöiden henkilökohtaisten terveystietojen hallinnan vahvistamisesta. Lausunnossaan ne kuitenkin kiinnittävät lainsäätäjien huomion useisiin huolenaiheisiin.

Erityisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön sisältyy yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvia riskejä. Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsovat, ettei ehdotuksessa määritellä riittävän tarkasti tarkoituksia, joita varten sähköisiä terveystietoja voidaan myöhemmin käsitellä.

”Hyvinvointisovellusten ja muiden digitaalisten terveydenhuollon sovellusten tuottamat terveystiedot eivät ole samanlaatuisia kuin lääkinnällisten laitteiden tuottamat tiedot. Lisäksi nämä sovellukset tuottavat valtavan määrän tietoa, voivat olla erittäin tungettelevia ja paljastaa erityisen arkaluonteisia tietoja. Sen vuoksi digitaalisia terveyssovelluksia ei pitäisi asettaa saataville toissijaiseen käyttöön,” sanoo Euroopan tietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewiórowski.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu huomioivat komission pyrkimykset ehdotuksen yhdenmukaistamisesta tietosuoja-asetuksen säännösten kanssa. Ne kuitenkin toteavat, että ehdotuksella lisätään yksi kerros jo ennestään monimutkaiseen terveystietojen käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Lisäksi ne korostavat tarvetta selventää komission ehdotuksen, yleisen tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden lainsäädännön sekä käynnissä olevien EU:n aloitteiden välistä suhdetta.

”Ehdotuksessa esitetty yksilöiden oikeuksien kuvaus ei ole yhdenmukainen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Kehotamme painokkaasti, että komissio selventää ehdotuksen ja yleisen tietosuoja-asetuksen eri oikeuksien välistä vuorovaikutusta”, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa.

Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu myös kehottavat lainsäätäjiä lisäämään ehdotukseen vaatimuksen sähköisten terveystietojen säilyttämisestä Euroopan talousalueella. Tämä ei kuitenkaan rajoita yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen siirtoja.

Lausunnossa todetaan, että uusien julkisten elinten tehtävät ja toimivaltuudet tulee räätälöidä huolellisesti, ja toimivaltuuksien päällekkäisyyttä tulee välttää. Myös yhteistyön muodot ja vaatimukset on täsmennettävä. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu korostavat, että tietosuojaviranomaiset ovat ainoita toimivaltaisia tietosuojakysymyksistä vastaavia viranomaisia, ja niiden tulisi pysyä yksityishenkilöiden ainoana yhteyspisteenä näissä asioissa.

Lausunto tietosuojaneuvoston verkkosivuilla englanniksi: EDPB-EDPS Joint Opinion 03/2022 on the Proposal for a Regulation on the European Health Data Space

Lisätietoja:

Tiedote tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: European Health Data Space must ensure strong protection for electronic health data (14.7.2022)

Sivun alkuun