Hyppää sisältöön

Menestystä tietosuojasta -seminaarissa tuetaan pk-yritysten tietosuojaosaamista

Julkaisuajankohta 23.8.2022 11.06
Uutinen

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry järjestävät Menestystä tietosuojasta -seminaarin 22. syyskuuta Helsingissä. Tilaisuudessa keskustellaan pk-yritysten tietosuojaosaamisesta ja osaamisen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Seminaari on GDPR2DSM-hankkeen päätöstapahtuma. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on ollut lisätä pienten ja keskisuurten yritysten tietosuojaosaamista. Hankkeessa on pyritty auttamaan erityisesti niitä yrityksiä, jotka kokevat tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavaksi.
Seminaarissa keskustellaan siitä, millaisia haasteita ja etuja tietosuoja-asetus on tuonut pk-yrityksille ja millaista apua yritykset vielä kaipaavat. Tilaisuudessa esitellään hankkeen tuloksia ja pk-yritysten kanssa yhteistyössä suunniteltua tietosuojatyökalua. Tietosuojatyökalun testeillä yritys voi arvioida, miten hyvin heidän organisaatiossaan on huomioitu keskeisiä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Testin tuloksena saa raportin, joka sisältää suosituksia tarvittavista toimenpiteistä.

Yksi GDPR2DSM-hankkeen tavoitteista on ollut edistää pienten yritysten liiketoiminnan siirtämistä digiympäristöön ja EU:n sisämarkkinoille. Reilun datatalouden teemajohtaja Kristo Lehtonen Sitrasta selvittää seminaarissa, millaisia vaikutuksia tulevalla datasääntelyllä on pk-yritysten toimintaan. Sitran vanhempi neuvonantaja Reijo Aarnio puolestaan kertoo, miten hyvin toteutettu tietosuoja voi edistää yrityksen liiketoimintaa ja toimia kilpailutekijänä. Kun yritys laittaa tietosuoja-asiansa kuntoon, se voi innovoida, uudistua ja laajentua EU:n digitaalisille sisämarkkinoille luottavaisin mielin ja hyötyä yhtenäisestä sääntelystä.

Menestystä tietosuojasta -seminaari järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingissä. Seminaari sisältää aamukahvin ja lounaan. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen Menestystä tietosuojasta -seminaariin TIEKEn verkkosivuilla

Tietosuojawebinaareja tietosuojavastaavan tehtävistä ja tietoturvaloukkausten arvioinnista

GDPR2DSM-hankkeen viimeiset webinaarit järjestetään myös syyskuussa. Pk-yrityksille suunnatuissa webinaareissa käsitellään tietosuojavastaavan tehtäviä sekä tietoturvaloukkausten arviointia. Osallistuminen on maksutonta.    

Ilmoittautuminen webinaareihin TIEKEn verkkosivuilla:

Lisätietoja:

GDPR2DSM-hankkeen verkkosivut ja tietosuojatyökalu: tietosuojaapkyrityksille.fi

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry: Mikko Eloholma, digiosaamisen vauhdittaja, mikko.eloholma(at)tieke.fi, puh. 044 491 8296

GDPR2DSM-hankkeen ja siinä kehitettävän työkalun tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten tietosuojaosaamista (GDPR opening doors to the digital single market: SME centric online tools and support for leveraging the opportunity). Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme). Koordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto ja hankekumppanina TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Sivun alkuun