Hyppää sisältöön

Ohjeistukset verkkoneutraaliudesta ja oikeudesta tulla unohdetuksi Euroopan tietosuojaneuvoston käsittelyssä

Julkaisuajankohta 5.12.2019 10.53
Tiedote

ETA-maiden tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat 2.–3. joulukuuta Euroopan tietosuojaneuvoston 16. täysistuntoon. Istunnossa aiheina olivat mm. käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointivaatimukset sekä ohjeistukset verkkoneutraaliudesta ja oikeudesta tulla unohdetuksi hakukoneisiin liittyvissä tapauksissa.

Lausunto käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointivaatimuksista

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon Ison-Britannian tietosuojaviranomaisen laatimasta luonnoksesta käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointivaatimuksiksi. Neuvosto ehdottaa luonnokseen joitakin muutoksia, joiden tavoitteena on varmistaa valvontaelinten akkreditoinnin johdonmukainen ja asianmukainen soveltaminen.

Vastaus BERECin ohjauspyyntöön verkkoneutraaliutta koskevan ohjeistuksen tarkistamisesta

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi vastauksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ohjauspyyntöön. Vastauksessa neuvosto tuo esiin huolensa verkkotunnusten ja URL-osoitteiden käsittelystä liikenteenhallinnassa ja laskutuksessa tapauksissa, jossa maksutonta pääsyä sivustolle tarjotaan esimerkiksi mainonnan sallimista vastaan.

Euroopan tietosuojaneuvosto kannustaa internet-liityntäpalvelujen tarjoajia ja tarvittaessa BERECiä sopimaan vähemmän kajoavista ja standardoidummista tavoista hallita internet-liikennettä. Näiden tapojen tulee olla yhteentoimivia eri IAS-standardeissa, eivätkä ne saa perustua URL-osoitteiden ja verkkotunnusten käyttöön.

Ohjeet perusteista, jotka koskevat oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneisiin liittyvissä tapauksissa (osa 1)

Tietosuojaneuvosto hyväksyi ohjeluonnoksen kriteereistä, jotka koskevat oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneisiin liittyvissä tapauksissa. Ohjeissa tulkitaan tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa määriteltyä oikeutta tietojen poistamiseen sekä tähän oikeuteen liittyviä poikkeuksia, kun kyseessä on tietojen poisto hakukonepalvelusta. Ohje on päivitys WP29-työryhmän ohjeistukseen, joka laadittiin Euroopan unionin tuomioistuimen niin sanotun Costeja-päätöksen jälkeen vuonna 2014.

Nyt käsitelty ohjeistus käy seuraavaksi läpi julkisen kuulemisen. Sitä täydennetään myöhemmin toisella osalla, joka käsittelee tiedon poistopyynnön epäämiseen liittyvän kantelun tekemistä.

Lisätietoja:
apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, puh. 029 566 6766, anu.talus(at)om.fi
 

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun