Valikko
FI

Pyhä käyttötarkoitussidonnaisuus

23.10.2018 8.30
Kolumni
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Juuri kun laineet sote-uudistuksen kapitaatiokorvauksen ympärillä näyttäisivät tasoittuneen, meille annetaan valtioneuvoston selonteko 5/2018. Kapitaatiossahan on kysymys koko kansan profiloinnista ja sen ennustamisesta, miten me itse kukin tulemme rasittamaan terveydenhuollon palveluita ja aiheuttamaan kustannuksia. Uuden selonteon esitykset menevät vielä tätäkin pidemmälle.

Selonteko on kuin isoveljen märkä uni. Sen otsikkona on "Ratkaisuja työn murroksessa". Toimenpide-ehdotus 15 koskee digitalisaation täysmittaista hyödyntämistä työelämän nivelvaiheissa. Lainaan paria kohtaa (VNS 5/2018 s. 40-41): "Digitalisaatio mahdollistaa reaaliaikaisen ja ennakoivan kuvan muodostamisen ihmisten elämäntilanteista... Eri lähteistä tulevaa julkista dataa on jo alettu kerätä keskitetysti... Seuraava askel olisi hyödyntää entistä monipuolisemmin julkisia ja yksityisiä datalähteitä sekä käyttää koneoppimista ja tekoälyä datan analysoinnissa ja tarvittavien interventioiden tunnistamisessa... Tämä voisi tarkoittaa, että yhdistelemällä koneellisesti vaikkapa sosiaalisen median tuottamaa tietoa yksilön sosiaalisten suhteiden määrästä, lääkärin dataa painoindeksistä ja suvun terveyshistoriasta, tulorekisterin tietoa toimeentulosta ja kaupan dataa ruokaostoksista voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä terveysongelmia." Kirjoittajia ei näytä erityisten eli arkaluonteisten tietojen erityinen suoja paljoa haittaavan, tiedollisesta itsemääräämisoikeudesta puhumattakaan. 

Toden totta, katsotaanpas eräitä viimeaikaisia hankkeita (luettelo ei ole tyhjentävä):

  • luottotietorekisteri
  • tilitietojärjestelmä
  • huoneistotietojärjestelmä
  • valtakunnalliset opinto- ja tutkintorekisterit
  • sähkömarkkinalaki (datahub, tulisi rekisteröimään valtakunnallisesti lähes reaaliaikaisesti kotitalouksien sähkönkulutuksen)
  • terveydenhuollon toisiokäyttö

Eikö näytäkin vähän huolestuttavalta? Interventiot? Eihän sinulla ole mitään salattavaa? Jos et anna suostumustasi, et saa palveluita? Kuka ehdottaisi ajatuspoliisia?

Vanha kunnon käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate on tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa. Tietoja saa pääsäännön mukaan käyttää vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa myöhemmin käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Eduskunta joutuu ottamaan kantaa siihen, onko edellä kuvatun kaltainen tietojen käyttö tietosuoja-asetuksen mukaista vai ei.

Onneksi meillä on tietosuoja-asetus ja onneksi meillä on eduskunta. Onneksi meillä on MyData-ajattelu. Ehkäpä vaalikoneita virittävät voisivat lisätä kysymyspatteriinsa muutaman tietosuoja-aiheisen kysymyksen kuten sen, onko pakko olla facessa, millaisia kavereita äänestäjällä tulisi olla, pitäisikö kanta-asiakaskortti olla pakollinen (kuka vielä muistaa Alkon viinakortit) tai sen, saanko äänestää, jos painoindeksi on yli 30.

Vaalivuosi lähestyy. Cambridge Analyticaa ei pitäisi unohtaa!