Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyperusteena ‒ varmista tasapainotestillä

TSV
9.4.2018 15.52
Uutinen

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainitaan kuusi eri perustetta, joilla henkilötietojen käsittely on mahdollista. Näistä rekisterinpitäjän oikeutettu etu on tässä muodossa uusi verrattuna henkilötietolakiin.

Henkilötietojen käsittely voi toisinaan olla perusteltua rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun takia. Oikeutettu etu käsittelyperusteena edellyttää, että rekisteröidyn edut ja oikeudet huomioidaan erityisen tarkkaan.

Oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on jokin merkityksellinen suhde. Se tarkoittaa, että rekisteröity on esimerkiksi rekisterinpitäjän asiakas tai alainen.

Se, milloin etu voidaan katsoa oikeutetuksi, saadaan selville niin kutsutulla tasapainotestillä. Siinä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen intressiä punnitaan rekisteröidyn intressejä ja perusoikeuksia vasten.

Henkilötietolaissa oikeutettuun etuun perustuvia käsittelyperusteita ovat olleet muun muassa yhteysvaatimukseen perustuva käsittely sekä erityisiä tarkoituksia varten tapahtuva käsittely (esim. tutkimus, tilastointi, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä, henkilömatrikkeli, sukututkimus ja suoramarkkinointi).

Tietosuoja-asetuksen myötä oikeutetun edun perusteella voidaan tehdä myös muita käsittelytoimenpiteitä, jos se on tasapainotestin perusteella mahdollista. Asetusta aletaan noudattaa 25. toukokuuta.

Lue lisää:

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Käsittelyperusteet
EU:n tietosuojauudistus