Hyppää sisältöön

Sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädäntö ja vaalivaikuttaminen Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon teemoina

Julkaisuajankohta 15.3.2019 13.29
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvosto kokoontui täysistuntoon 12.–13.3. Kokouksen asialistalla olivat muun muassa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ja asetus, vaalivaikuttaminen sekä vaikutustenarviointi.

Täysistunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto antoi kaksi sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädäntöä koskevaa lausuntoa. Yleisen tietosuoja-asetuksen ja EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin yhteensovittamista koskevassa lausunnossa neuvosto kiinnitti erityistä huomiota siihen, että henkilötietojen käsittelyssä tulee ottaa huomioon sekä yleinen tietosuoja-asetus sekä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi. Lausunnon mukaan tietosuojaviranomaisilla on oltava yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen toimivalta, eikä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltaminen saa vaikuttaa tämän toimivallan toteuttamiseen.

Lisäksi tietosuojaneuvosto antoi lausunnon valmisteilla olevasta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta, joka korvaa vuodesta 2002 voimassa olleen, edellä kuvatun sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin. Lausunnossa todetaan, että uusi asetus on olennaisen tärkeä työkalu sähköisen viestinnän tietosuojan ja luottamuksellisuuden vahvistamiseksi. Neuvosto totesi myös, että sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ei saa heikentää sitä suojaa, jonka tällä hetkellä voimassa oleva sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi tarjoaa.

Henkilötietojen käyttö poliittisissa kampanjoissa neuvoston huolenaiheena

Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi myös lausunnon henkilötietojen käytöstä vaalikampanjoissa. Lausunnossa otetaan huomioon erityisesti toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit sekä muut EU-alueella ja sen ulkopuolella vuoden 2019 aikana järjestettävät vaalit.

Lausunnossaan tietosuojaneuvosto korostaa useita keskeisiä seikkoja, jotka poliittisten puolueiden on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyssä vaalityön aikana. Henkilötietojen käsittely poliittisissa tarkoituksissa voi aiheuttaa vakavia riskejä rekisteröityjen oikeudelle yksityisyyteen ja tietosuojaan mutta myös vaalijärjestelmän demokraattisuudelle. Lausunnon suomenkielinen versio julkaistaan myös tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla.

Tietosuojaneuvosto käsitteli myös Espanjan ja Islannin kansallisia luetteloita vaikutustenarviointia edellyttävistä käsittelytoimista. Rekisterinpitäjän on yleensä arvioitava ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista, edellyttääkö se vaikutustenarvioinnin tekemistä. Tämän lisäksi kansallisten valvontaviranomaisten on laadittava ja julkaistava luettelo käsittelytoimista, joihin vaikutustenarviointia sovelletaan aina. Kansallisten luetteloiden tarkoituksena on varmistaa tietosuoja-asetuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa maissa. Yhteensä tietosuojaneuvosto on käsitellyt tähän mennessä 28 kansallista luetteloa.

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities (pdf)

Statement 3/2019 on an ePrivacy regulation (pdf)

Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns (pdf)

Sivun alkuun