Hyppää sisältöön

Sisäänrakennettu tietosuoja sekä alueellinen soveltamisala Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aiheina

Julkaisuajankohta 8.11.2019 9.54
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunto 12.–13.11. käsittelee muun muassa ohjeistusta sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta sekä tietosuoja-asetuksen alueellisesta soveltamisalasta.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja on yksi tietosuoja-asetuksen keskeisistä periaatteista, joka liittyy rekisterinpitäjän velvollisuuteen osoittaa noudattavansa asetusta asianmukaisella tavalla. Ohjeella pyritään antamaan rekisterinpitäjille selkeää ohjeistusta tämän periaatteen noudattamisessa.

Alueellista soveltamisalaa koskeva ohjeistus on ollut julkisessa kuulemisessa, ja ohjeen muokattu versio palaa nyt täysistunnon käsittelyyn. Lisäksi kokouksen asialistalla ovat mm. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn kolmas vuosikatsaus sekä lausunto Exxon Mobilin yritystä koskevista sitovista säännöistä (BCR).

Suomea kokouksessa edustavat apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus sekä ylitarkastaja Anna Hänninen tietosuojavaltuutetun toimistosta. Kokouksen asialista on luettavissa Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla 12.11. noin klo 13 alkaen.

Lisätietoja:

apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, puh. 029 566 6766, anu.talus(at)om.fi


Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun