Hyppää sisältöön

Sisäisen turvallisuuden viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä tarkastuksissa vuonna 2022 painottuvat EU-tietojärjestelmien valvonta ja siirrot kolmansiin maihin

Julkaisuajankohta 24.1.2022 10.11
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut suunnitelman sisäisen turvallisuuden viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tarkastuksista vuodelle 2022. Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018, rikosasioiden tietosuojalaki) noudattamista. Tarkastustoiminta on osa tätä valvontaa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tarkastustoimintaan voi kuulua rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän tiloissa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, kirjallisia tarkastuksia tai esimerkiksi tiettyä toimialaa koskevia selvitysluonteisia tarkastuksia.

Nyt julkaistu suunnitelma kattaa vuodelle 2022 suunnitellut rikosasioiden tietosuojalain mukaisten toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkastukset. Vuoden 2022 tarkastuksissa painottuvat EU-tietojärjestelmien valvonta (VIS, SIS II ja Eurodac) ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin. Erikseen nouseviin kiireellisiin tarpeisiin vastaamiseksi tai yksittäisen kanteluasian käsittelyä varten voidaan toteuttaa lisäksi ad hoc -tarkastuksia.

Tarkastussuunnitelma toimii myös Suomen SIS II-evaluoinnin suosituksissa edellytettynä monivuotisena valvontasuunnitelmana.

Tutustu tarkastussuunnitelmaan (pdf)

Lisätietoja:

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, puh. 029 566 6757

Sivun alkuun