Hyppää sisältöön

Sopimukseton brexit muuttaisi henkilötietojen siirron vaatimuksia

Julkaisuajankohta 26.9.2019 9.49
Tiedote

Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta 31. lokakuuta, siitä tulee välittömästi EU:n ja ETA:n ulkopuolinen kolmas maa. Henkilötietoja voidaan sen jälkeen siirtää Isoon-Britanniaan ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista.

Brexitiin on syytä valmistautua ennen sen toteutumista, jos henkilötietoja aiotaan siirtää Isoon-Britanniaan myös EU-eron jälkeen. On mahdollista, että Euroopan komissio tekee Iso-Britanniaa koskevan tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, jolloin tietoja olisi mahdollista siirtää sen perusteella. Päätös tietosuojan riittävyydestä vaatii kuitenkin valmistelua ja kolmannen maan oikeusjärjestelmän laajan arvioinnin. Niin kauan kun päätöstä ei ole tehty, siirroissa tulee käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia asianmukaisia suojatoimia. Jos myöskään asianmukaiset suojatoimet eivät sovellu siirtoperusteeksi, rajatuissa tapauksissa on mahdollista käyttää erityistilanteita koskevia poikkeuksia. Tietosuoja-asetuksen mukaisista siirtoperusteista kerrotaan tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla.

Jos organisaatiosi siirtää henkilötietoja Isoon-Britanniaan

  1. Kartoita kaikki henkilötiedot, joita siirrätte Isoon-Britanniaan.
  2. Jos siirrätte henkilötietoja Isoon-Britanniaan myös brexitin jälkeen:
  • Kartoita sopiva tietosuoja-asetuksen V luvun mukainen siirtoperuste.
  • Varmista, että siirtoperuste on käytössä ennen brexitin toteutumista.
  • Päivitä organisaatiosi tietosuojadokumentit tietojen siirron osalta, ja informoi tarvittaessa asiakkaitasi.

Osa henkilötietojen siirtomekanismeista vaatii pidempää valmistelua, ja osa voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Heti käytettäviä siirtoperusteita ovat komission hyväksymät vakiolausekkeet, jo käytössä olevat ja Britannian kattavat yritystä koskevat sitovat säännöt ja erityistilanteita koskevat poikkeukset. Käytännesäännöt, sertifiointimekanismit ja viranomaisten hallinnollisiin järjestelyihin sisällytetyt säännökset edellyttävät pidempää valmistelua.

Henkilötietojen siirrot Isosta-Britanniasta Euroopan talousalueelle

Ison-Britannian hallitus on ilmoittanut, että tietojen vapaa liikkuvuus Isosta-Britanniasta Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueelle on tarkoitus säilyttää.

Lisätietoja:
apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, puh. 029 5666 766, anu.talus(at)om.fi

Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan
Euroopan tietosuojaneuvoston ohje tiedonsiirrosta sopimuksettoman brexitin tapauksessa
Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sivun alkuun