Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari pohti lainsäädännön uudistamisen hyötyjä ja haasteita

Julkaisuajankohta 3.12.2019 14.27
Tiedote

Tampereella 26.–27.11.2019 pidetty sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari päättyi seminaarin puheenjohtajan, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion laatimaan julistukseen, joka kiteyttää seminaarin keskeiset teemat.

Seminaariin kokoontuneet 374 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietosuojaosaajaa toteavat seuraavaa:

 • On erinomaista, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä uusitaan ja täydennetään vastaamaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä alan uusista toimintatavoista johtuvia integraatiomuotoja asetuksen kansallinen liikkumavara huomioiden.
 • On ehdottoman välttämätöntä samalla resursoida määrällisesti ja laadullisesti myös muutoksenhallintaan käytettävissä olevat voimavarat, erityisesti
  • projektityön hallinnan
  • henkilöstön osaamisen
  • palvelun kehittämisen sekä
  • it-järjestelmien osalta.
 • Edelleen tarvitaan myös entistä käyttäjäystävällisempiä tukipalveluita, koska uuden lainsäädännön ja toimintamallien jalkautuksessa on onnistuttava tietosuoja- ja salassapitosäännökset huomioiden. Tämän johdosta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja palveluiden käyttäjille on turvattava saatavuusperiaatteen mukaisesti helppo pääsy ohjausinformaatioon, jota seminaarin osallistujien havaintojen mukaan on kyllä paljon laadittu, mutta joka ei ole riittävän helposti löydettävissä. Näin parannettaisiin myös lain sallimissa rajoissa tapahtuvaa tiedonkulkua sekä henkilöstön jaksamista ja oikeusturvaa.
 • Rekisteröityjen oikeudet ovat ilahduttavasti parantuneet. Tämä on ollut yksi niistä tekijöistä, jotka ovat mahdollistaneet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan onnistuneen uudistumisen.
 • Usein ilmenee, että nopea käynnissä oleva muutos on pakottanut toimijat etsimään innovatiivisia ratkaisuja. Tarvitaan kuitenkin edelleen myös integraation ja digitalisaation uusien ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisen perustan tarkastelua.

Seminaari toimi jälleen myös erinomaisena tapana jakaa toimialojen parhaita käytäntöjä runsaan osanottajajoukon kesken. Seuraava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietosuojaseminaari järjestetään marraskuussa 2020 Jyväskylässä.

Lisätietoja vuoden 2020 seminaarista

Sivun alkuun