Hyppää sisältöön

Tekoälyä, viranomaistoimivaltaa ja luteita

Julkaisuajankohta 27.1.2023 8.52
Kolumni
Tietosuojavaltuutettu Anu Talus

Euroopan neuvoston aloitteesta syntynyttä kansainvälistä tietosuojapäivää vietetään huomenna 17. kertaa. Tietosuojapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Tänä vuonna tietosuojakeskustelun keskiössä ovat olleet tekoäly ja automaattinen päätöksenteko niin maailmanlaajuisesti kuin Euroopassa ja Suomessa. Hyvästä syystä. Hyvin aikaamme kuvaavasti esiintyy jopa pohdintaa, voiko tekoäly olla uhka demokratialle. Kuten usein, kehittyvällä teknologialla voidaan saada aikaan hyviä asioita – tai pahoja asioita. Tekniikan kehitys vie aina myös yhteiskunnan kehitystä eteenpäin. Paras lääke on avoin mieli ja kirkas ajatus siitä, mitä emme saa kehitykseen hukata. Teknologian kehittyessä on pidettävä huolta vahvasta demokratiasta, perusoikeuksien kunnioittamisesta ja hyvästä hallinnosta. 

Komission antamasta tekoälyehdotuksesta neuvotellaan Brysselissä edelleen. Kansallisen keskustelun keskiössä on ollut automaattinen päätöksenteko hallintoviranomaisen toiminnassa. Perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausuntonsa viime viikolla ja kiinnitti aivan perustellusti huomiota informoinnin läpinäkyvyyteen. Toisin sanoen viranomaisen asiakkaalle on oltava selvää, että päätös tehdään automaattisesti jo siinä vaiheessa, kun hän ryhtyy esimerkiksi syöttämään tietojaan järjestelmään. Perustuslakivaliokunta kiinnitti myös huomiota luonnollisen henkilön osallistamiseen automaattisessa hallintopäätöksenteossa. Tämä mahdollisuus on keskeinen suojatoimenpide, jolla varmistetaan automaattisen päätöksenteon asianmukaisuus.

Loistavaa, että automaattista päätöksentekoa ollaan ottamassa rohkeasti osaksi hallintoviranomaisen toimintaa! Hienoa kehitystä, kunhan vain pidetään huoli siitä, että raamit ovat kunnossa. Viranomaisen voimavaroja voidaan näin kohdentaa vaativampien asioiden käsittelyyn.

Julkisella sektorilla on tärkeä osa digitaalisilla sisämarkkinoilla, sen tulee olla roolimalli ja esimerkin näyttäjä. Eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinat rakentuvat luottamuksen varaan, ja henkilötietojen läpinäkyvä käsittely on tärkeä rakennuspalikka luottamuksen luomisessa.

Haastan hallintoviranomaiset automaattisen päätöksenteon käyttöönotossa – kuka luo tietosuojan sujuvasti huomioivan parhaan käytännön automaattisen päätöksentekomallin pohjaksi?

Tuleva vaalikevät: EU:n uudet datasäädökset ja hallinnolliset seuraamusmaksut julkiselle sektorille?

Ajankohtaista on myös edessä oleva vaalikevät ja sen tuomat hallitusneuvottelut.

Euroopan komission tekoälyhankkeen lisäksi komissio on antanut useita muitakin eurooppalaista datataloutta buustaavia ehdotuksia. Eurooppalaisessa digitaalisten sisämarkkinoiden mallissa ihminen on keskiössä. Henkilötietojen suoja on Euroopan unionin perusoikeuskirjalla suojattu oikeus, joten tulokulma on hyvin johdonmukainen. 

Uusien datasäädösten jalkauttamisessa on keskeistä varmistaa yhdenmukainen ja selkeä viranomaiskehikko. Henkilötietojen suojaa koskevien säännösten valvonta tulisi keskittää tietosuojavaltuutetulle. Vaarana on, että muunlainen ratkaisu johtaisi epäyhtenäiseen viranomaiskäytäntöön, eikä tämä palvele kenenkään etua. EU-lainsäädännön leviäminen globaaliksi standardiksi markkinamekanismien avulla, Brussels Effect eli Bryssel-ilmiö, saa voimansa lainsäädännön lisäksi myös yhtenäisestä viranomaiskäytännöstä.

Nyt on myös vallan mainio hetki arvioida, tulisiko hallinnolliset seuraamusmaksut ulottaa myös julkiselle sektorille. Tietosuojalain esitöiden kirjaus edellyttää tällaista arviota paremmin kertyneen tiedon valossa. Tietosuojavaltuutettu katsoi jo tietosuojalakia säädettäessä, että hallinnollisten seuraamusmaksujen tulisi koskea myös julkista sektoria ja tämä käsitys on vahvistunut soveltamiskäytännössä saatujen kokemuksien myötä. 

Ja lopuksi vielä pari sanaa luteista. Tämän viikon ludeuutisoinnissa (HS 23.1.2023) tietosuojaa on aseteltu ludetiedonkulun tulpaksi. Sanottakoon tämä nyt tässä yhteydessä tietosuojavaltuutetun virallisena kantana – tietosuoja ei estä ludeongelmasta(kaan) puhumista.

Hyvää tietosuojapäivää kaikille!

Anu Talus
tietosuojavaltuutettu

Sivun alkuun