Tellun ja Sohvin historiaa – tietosuoja moniammatillisen yhteistyön kysymyksiä ratkaisemassa

7.8.2020 13.13
Kolumni
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Vanha ja valitettavasti kovin usein oikeaan osuva viisaus on, että lakimiehen ja IT-osaajan jutellessa keskenään kumpikaan ei ymmärrä toisiaan. Kun joukkoon lisätään terveydenhuollon ammattilaiset, on soppa valmis. Tätä aikanaan ajatellessani totesin, että tietosuojaan liittyvät kysymyksethän ne ainakin sitä tuskaa aiheuttivat. Toisaalta henkilötietojen suoja, ja tarkkaan ottaen myös salassapitoasiat, olivat se kaikkia yhdistävä liima. Eri alojen ihmiset oli vain saatava puhumaan samaa kieltä ja ymmärtämään toisiaan. Ymmärrystä ovat kiistatta välillä koetelleet myös hallintohyrrän pörinät.

Vuoden 1999 lopulla kutsuimme ensimmäisen terveydenhuollon tietosuojan ohjausryhmän eli Tellu-ryhmän kokouksen koolle. Useille hyville yhteistyökumppaneillemme osoitetussa kutsukirjeessä lausuttiin juhlavasti: ”Tietosuoja on osa terveydenhuollon palveluiden ja järjestelmien kokonaislaatua. Voidaksemme yhdessä tätä laatua kehittää – –.” Kokous pidettiin 26.1.2000 eli jo yli kaksikymmentä vuotta sitten.

Tellu-ryhmällä oli määritelty tarkoitus ja sovitut toimintatavat. Heti toimintansa alkutaipaleella Tellu päätti osallistua jo olemassa olevien koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ryhmä teki myös päätöksen aloittaa itse järjestämään omia koulutustapahtumiaan Kuntaliiton suosiollisella avustuksella. Koulutukset keskittyivät alusta asti substanssiin. Silti myös verkostoituminen oli keskeinen toimintamuoto.

Tellusta saatiin niin hyviä kokemuksia, että sosiaali- ja terveysministeriö esitti, että myös sosiaalitoimen alalle tarvitaan vastaava forum. Ministeriön toiveesta syntyi sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmä Sohvi. Sohvi-ohjausryhmä pääsi suoraan asiaan, koska pyörä oli jo keksitty ja Tellu näytti sille esimerkkiä.

Palvelujärjestelmien integroituessa oli luonnollista tiivistää myös Tellun ja Sohvin välistä suhdetta, jolloin perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari SohviTellu. Tapahtuman käytännöllisistä järjestelyistä aina erinomaisesti vastaava FCG saa joskus seminaarimme seuraavan järjestäjäpaikan valinnan kuulostamaan lähes olympialaisten isännän valinnalta.

Seminaarit ovat alusta asti syntyneet siten, että Tellu ja Sohvi ovat tahoillaan nimenneet suunnittelutoimikunnan, joka on saanut melko vapaat kädet. Ohjausryhmien kokoukset ovat sitten kommentoineet ehdotuksia ja siunanneet lopulliset ohjelmat. Ohjelman laadinnassa on aina käytetty apuna ja ohjeena osallistujilta saatua palautetta ja toiveita. Konseptia on edelleen monistettu, sillä nyttemmin opetustoimen tietosuojan Otto-ryhmä on alkanut järjestää opetusalalle omaa Otso-seminaaria.

Matkan varrella on ollut niin monta hauskaa tapahtumaa, niin paljon uutta tietoa jaettu ja niin hyviä kavereita tavattu, ettei niitä millään voi kaikkia tässä mainita. Kiitos kaikille osallistujille.

Olen vähän haikealla mutta luottavaisella mielellä; tämä Covid-19-vuosi taitaa olla ensimmäinen kerta yhtä tapausta lukuun ottamatta, kun en pääse paikalle sosiaali- ja terveydenhuollon SohviTellu-tietosuojaseminaariin. Toisaalta tämä isoksi 300–400 osallistujan tapahtumaksi kasvanut seminaari on tullut jäädäkseen.

Kiitos näistä vuosista!

Reijo Aarnio
tietosuojavaltuutettu