Hyppää sisältöön

Tietosuojalautakunnan toiminta lakkaa 1.1.2019

Julkaisuajankohta 21.12.2018 14.59
Tiedote

Tietosuojalaki tulee voimaan 1.1.2019 ja sen myötä tietosuojalautakunnan toiminta lakkaa. Kaikki tietosuojalainsäädäntöön perustuvat tehtävät keskitetään tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojalainsäädännön uudistuksen myötä myös tietosuojalautakunnan myöntämien lupien voimassaolo päättyy.

Tietosuojalautakunta on voinut myöntää henkilötietolain 43 §:ssä tarkoitettuja lupia joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lupien myöntäminen on ollut tietosuojalautakunnan keskeinen tehtävä.

Kun henkilötietoja ei voida käsitellä enää tietosuojalautakunnan luvan perusteella, käsittelylle tulee olla jokin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan sekä tarvittaessa 9 artiklan mukainen käsittelyperuste taikka kansallisessa laissa säädetty peruste. Jos henkilötietojen käsittely on perustunut tietosuojalautakunnan lupaan, on rekisterinpitäjän tarkistettava käsittelyperuste voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaiseksi sekä varmistettava myös muiden tietosuojasäännösten, kuten tietosuojaperiaatteiden ja informointivelvoitteen toteutuminen käsittelyn osalta.

Sivun alkuun