Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio aloitti työnsä – vireille tulevien asioiden määrä tasaantuu

Julkaisuajankohta 15.10.2019 13.06
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimiston määräämistä hallinnollisista sakoista päättävä elin, seuraamuskollegio on aloittanut työnsä syyskuun lopussa. Toimistoon vireille tulevien asioiden määrä on toisella vuosipuoliskolla osoittanut tasoittumisen merkkejä. Koko vuoden asiamäärän arvioidaan nyt pysyvän viime vuoden tasolla.

Kolmejäsenisen seuraamuskollegion muodostavat tietosuojavaltuutettu ja kaksi apulaistietosuojavaltuutettua. Sen tehtävänä on hallinnollisten sakkojen määrääminen vakavista tietosuojarikkomuksista.

”Sakotuksen lisäksi tietosuojaviranomaisella on käytettävissään laaja arsenaali korjaavia toimivaltuuksia varoituksesta määräykseen ja toimenpidekieltoon asti”, toteaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. ”Vaikka julkisessa keskustelussa sakot nousevat useimmin uutisotsikoihin, meidän näkökulmastamme tärkeää on rekisterinpitäjien ohjaaminen toimimaan oikein tietosuoja-asioissa, ei niinkään sakottaminen tai sakkojen suuruus.”

Asiamäärien kasvu tasaantuu, vakavat tietoturvaloukkaukset jatkuvat

Tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille tulleiden asioiden määrä on hieman tasaantunut kesän jälkeen. Tällä hetkellä arvioidaan, että uusia vireille tulevia asioita olisi vuoden lopussa kutakuinkin viime vuotta vastaava määrä, eli vajaat 10 000 asiaa. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen työmäärä on kuitenkin kasvanut merkittävästi – rajapyykkinä tässä on ollut tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaminen keväällä 2018.

Tietosuojavaltuutetun toimiston resursseihin on kiinnitetty huomiota useissa eri yhteyksissä, viimeksi oikeusministeriön käynnistämän hankkeen yhteydessä, jossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta oli mahdollista lausua mielipiteensä. ”Kuluvan vuoden aikana olemme saaneet lisää henkilökuntaa, mikä alkaa näkyä myös ratkaistujen asioiden määrissä”, sanoo Reijo Aarnio.

Kesän ja syksyn aikana on tullut ilmi huomattavia tietoturvaloukkauksia, jotka ovat kohdistuneet muun muassa kaupunkien ja kuntien tietojärjestelmiin. ”Järjestelmät, joissa on esimerkiksi kaikkien kuntalaisten henkilötietoja, ovat kyberrikollisille houkuttelevia kohteita”, toteaa Aarnio. ”Ennakkovarautumisen, kuten henkilökunnan kouluttamisen ja harjoittelun häiriötilanteissa toimimiseksi tulisi olla säännöllisenä osana jokaisen henkilötietoja laajassa mitassa käsittelevän organisaation työtä.”

Soittorobotit hämmentävät

Niin kuluttajaviranomaisille kuin tietosuojavaltuutetun toimistoon on kuluneen vuoden aikana tullut runsaasti yhteydenottoja robottien soittamiin myyntipuheluihin liittyen. Puheluissa on kaupiteltu ainakin lehtitilauksia ja remonttipalveluja.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että robottipuhelut edellyttävät aina vastaanottajan suostumuksen. Jos kuluttaja ei ole antanut suostumusta robottipuheluille, soittava yritys rikkoo sähköisen viestinnän palveluista annetun lain suoramarkkinointia koskevia säännöksiä. Näiden noudattamista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

Toimintakertomus eduskunnan käsittelyssä

Tietosuojavaltuutetun viime vuoden toimintakertomus on ollut eduskunnan täysistunnon ja hallintovaliokunnan käsiteltävänä. Hallintovaliokunta kuuli myös tietosuojavaltuutettua ja apulaisvaltuutettuja viime vuoden toimintaan liittyvistä asioista.

Toimintakertomukseen voi tutustua tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla.

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun