Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi suunnitelman rikosasioiden tietosuojalain mukaisten toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tarkastuksista

Julkaisuajankohta 30.1.2020 15.35
Tiedote

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018, rikosasioiden tietosuojalaki) noudattamista. Osa tätä valvontaa on tarkastustoiminta, johon voi liittyä rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän tiloissa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, kirjallisia tarkastuksia tai esimerkiksi tiettyä toimialaa koskevia selvitysluonteisia tarkastuksia.

Nyt julkaistu suunnitelma kattaa vuodelle 2020 suunnitellut rikosasioiden tietosuojalain mukaisten toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkastukset. Suunnitelmassa on huomioitu asiakaspalveluryhmän 3 toimialaan kuuluvien EU-tietojärjestelmien valvonta ja tarkastukset (tällä hetkellä VIS, SIS II, Eurodac, tullitietojärjestelmä ja Europol) näitä koskevien erityissäännösten mukaisesti. Lisäksi voidaan toteuttaa ad hoc -tarkastuksia erikseen nouseviin kiireellisiin tarpeisiin vastaamiseksi tai yksittäisen kanteluasian käsittelemiseksi.

Tarkastussuunnitelma toimii myös Suomen SIS II-evaluoinnin suosituksissa edellytettynä valvontaa koskevana monivuotisena suunnitelmana.

Tutustu tarkastussuunnitelmaan (pdf)

Sivun alkuun